Novinky

 • 052024

  Univerzitnom informačnom systéme je teraz možné pečatiť a podpisovať dokumenty kvalifikovanou elektronickou pečaťou či podpisom uloženými v HSM.

 • 042024

  Naše riešenie pre uzatváranie medziuniverzitných zmlúv v rámci siete Erasmus Without Paper plne zvládlo prechod na novú verziu 7.

 • 032024

  Naša mobilná aplikácia Moje štúdium bola rozšírená o možnosť rozosielania „naliehavých správ“ pre včasné informovanie používateľov o neočakávaných hrozbách a urgentných oznámeniach.

 • 022024

  Od prvého spustenia UIS dňa 29. 2. 2000 ubehlo 24 rokov; tento rok oslavujeme 6. „skutočné“ narodeniny. Ďakujeme všetkým partnerským školám za spoluprácu a inšpiráciu.

 • 012024

  V priebehu januára došlo k pilotnému nasadeniu tlače z UIS priamo do formátu PDF/A-3b na VŠE v PraheMENDELU v Brne. Nasledovať bude ČZU v Prahe.

 • 122023

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112023

  V spolupráci s VŠE v Prahe sme vyvinuli prihlasovanie na platené kurzy a mimosemestrálne predmety v UIS s priamou platbou kartou cez platobnú bránu.

 • 102023

  V spolupráci s českými verejnoprávnymi školami sme vyvinuli a zaviedli overovanie používateľov prostredníctvom Identity občana. UIS tak využíva služby Národnej identitnej autority.

 • 092023

  IS4U pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár S4U 2023 venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 082023

  Agenda Kontaktného centra UIS je novo napojená na systémové súhlasy pre splnenie požiadaviek GDPR pri spracovávaní podnetov od používateľov.

 • 072023

  Univerzitný informačný systém kontroluje prijaté dokumenty v prijímacom konaní na platnosť elektronických podpisov a časových pečiatok vo formáte PDF aj ASiC-e (bežne využívaný na Slovensku).

 • 062023

  Súčasťou prepojenia Univerzitného informačného systému so sieťou Erasmus Without Paper sa po novom stáva štruktúrovaný Informačný list (Factsheet) vzdelávacej inštitúcie.

 • 052023

  Vylepšili sme používateľské rozhranie Kontaktného centra UIS s cieľom zaistiť jednoduchú a intuitívnu navigáciu. Nové funkcie umožňujú jednoduchšiu správu a priraďovanie požiadaviek, čo vedie k ich rýchlejšiemu a efektívnejšiemu spracovaniu.

 • 042023

  Na prelome marca a apríla sme sa zúčastnili workshopu „ESCI/EWP+ Workshop for the in-house mobility software providers“ v gréckom Solúne, aby sme mohli školám zapojeným do EWP poskytovať maximálnu podporu a držali krok s najnovšími vývojovými trendmi.

 • 032023

  Univerzitný informačný systém slúži našim zákazníkom už 23 rokov. 1. marca sme si tiež pripomenuli 13 rokov od vzniku spoločnosti IS4U.

 • 022023

  Na MENDELU v Brne dosiahli používatelia Univerzitného informačného systému 2 miliardy vystavených stránok od spustenia systému 29. 2. 2000.

 • 012023

  Medzi používateľov nášho prepojenia Univerzitného informačného systému do siete Erasmus Without Paper sa po novom pridáva aj Mendelova univerzita v Brne.

 • 122022

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112022

  V rámci zapojenia Univerzitného informačného systému do siete Erasmus Without Paper je pre zákazníkov k dispozícii nový správca medziuniverzitných zmlúv.

 • 102022

  Mendelova univerzita v Brne je piatou školou, ktorá si zadovážila modul elektronických volieb UIS, pomocou ktorého je možné hlasovať napríklad v akademickom senáte, voliť dekana či rektora alebo prijímať uznesenia v komisionálnych skúškach.

 • 092022

  IS4U pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár S4U 2022 venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 082022

  Nová verzia mobilnej aplikácie Moje štúdium 2 je teraz dostupná študentom na všetkých našich partnerských univerzitách.

 • 072022

  Pre potreby ČZU sme v UIS vyvinuli nové možnosti definícií študijných plánov, ktoré lepšie popisujú možnosti štúdia v novoakreditovaných študijných programoch.

 • 062022

  Na SPU v Nitre sme spustili prepojenie UIS s ekonomickým informačným systémom a chystáme sa umožniť študentom platbu platobnou kartou.

 • 052022

  Vydali sme úplne novú mobilnú aplikáciu Moje štúdium 2, ktorú môžu ako prví vyskúšať študenti STU v Bratislave.

 • 042022

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je tretím zákazníkom, ktorý využíva natívne pripojenie do siete Erasmus Without Papers priamo z Univerzitného informačného systému.

 • 032022

  Univerzitný informačný systém slúži našim zákazníkom už 22 rokov. 1. marca sme si tiež pripomenuli 12 rokov od vzniku spoločnosti IS4U.

 • 022022

  Možnosti UIS v oblasti výkazníctva boli rozšírené. UIS teraz môže na jednej škole komunikovať i s viacerými subjektmi výkazníctva CRŠ a SIMS súčasne.

 • 012022

  Od nového roka zaisťuje Univerzitný informačný systém plnú podporu nového API GTS ALIVE pre študentské a zamestnanecké preukazy.

 • 122021

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112021

  Možnosti personalizácie pracovných postupov v Kontaktnom centre UIS umožňujú vysokým školám lepšie riešiť podnety študentov v správnych konaniach.

 • 102021

  Výhod nového Portálu praxí UIS s možnosťami lepšieho zacielenia ponúk i dopytov praxí novo využívajú aj na SPU v NitreMENDELU v Brne.

 • 092021

  VŠEČZU sú prvými používateľmi modulu UIS pre prípravu akreditačných spisov pre inštitucionálne i samostatné akreditácie študijných programov.

 • 082021

  IS4U pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár S4U 2021 venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 072021

  Vysoká škola ekonomická v Prahe je druhým zákazníkom, ktorý využíva natívne pripojenie do siete Erasmus Without Papers priamo z Univerzitného informačného systému.

 • 062021

  Podpora riadenia procesov v Kontaktnom centre Univerzitného informačného systému (napr. na študijnom oddelení) je využívaná už štyrmi vysokými školami. Ide o dôležitý krok pri riešení problematiky správneho konania.

 • 052021

  Naše partnerské školy zapojené v projekte Erasmus Without Papers môžu využívať rozšírenie modulu Zahraničné štúdiá o elektronické uzatváranie medziuniverzitných partnerských zmlúv.

 • 042021

  Pre presné plánovanie návštev vyučujúcich a študijného oddelenia podporuje Univerzitný informačný systém možnosť rezervovať si konkrétny časový úsek konzultačných hodín.

 • 032021

  Univerzitný informačný systém slúži našim zákazníkom už 21 rokov. 1. marca sme si tiež pripomenuli 11 rokov od vzniku spoločnosti IS4U.

 • 022021

  Modul Univerzitného informačného systému Evaluácia výučby po novom umožní získať spätnú väzbu nielen od študentov, ale aj od ich učiteľov. Vysoká škola tiež môže rozšíriť systém vnútorného hodnotenia kvality taktisto na spätnú väzbu pri všetkých alebo len pri vybraných predmetoch.

 • 012021

  Pomocou Univerzitného informačného systému je po novom možné uskutočniť hlasovanie v akademickom senáte, voľby dekana či rektora alebo prijať uznesenie v komisii pre štátne záverečné skúšky.

 • 122020

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112020

  V spolupráci s VŠE v Prahe sme zefektívnili správu podnetov v Kontaktnom centre UIS o ich okamžité automatické prideľovanie zodpovedným osobám.

 • 102020

  V rámci Univerzitného informačného systému sme v spolupráci s ČZU v Prahe pripravili rozšírenú verziu Portálu praxí. Nové presnejšie zacielenie ponuky i dopytu praxe ocenia ako zástupcovia firiem, tak študenti a správcovia praxí v školách.

 • 092020

  Univerzitný informačný systém podporuje v rámci modulu Veda a výskum a jeho aplikácie Interné súťaže tiež model súťaže IGA/A.

 • 082020

  IS4U pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár S4U 2020 venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 072020

  V mobilnej aplikácii Moje štúdium môžu študenti získať svoje potvrdenie o štúdiu. Aplikácia je po novom dostupná tiež pre TUZVO.

 • 062020

  Do mobilnej aplikácie Moje štúdium sme implementovali mnoho nových funkcií. Používateľom tak ponúkame napríklad možnosť správy financovania ich štúdií či využitie notifikácií nových udalostí UIS. Aplikácia je po novom dostupná tiež pre ŠAVŠPEVŠ.

 • 052020

  V rámci prípravy na podporu správneho poriadku v procesoch vysokej školy sme uviedli do prevádzky nový modul "Riadenie pracovné procesy v Kontaktnom centre", pilotne v Škoda Auto Vysokej škole.

 • 042020

  Univerzitný informačný systém umožňuje zákazníkom z radov vysokých škôl pokračovať v online výučbe prostredníctvom nového konektora na aplikáciu Microsoft Teams.

 • 032020

  V marci nadväzujeme na okrúhliny Univerzitného informačného systému a hneď 1. marca oslavujeme 10 rokov samostatnej spoločnosti IS4U.

 • 022020

  Dňa 29. februára uplynulo presne 20 rokov odo dňa, kedy sme spustili náš Univerzitný informačný systém na prvej škole – Mendelovej univerzite v Brne.

 • 012020

  Podarilo sa nám dokončiť dlhodobý proces adaptácie UIS na podporu špecializácií štúdia podľa odporúčaní NAÚ v ČR. Špecializácie sú podporované v priebehu celého životného cyklu štúdia v UIS, od prijímacieho konania až po záverečné skúšky.

 • 122019

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112019

  IS4U vydáva mobilnú aplikáciu Moje štúdium na prístup do UIS. Aplikácia umožní spravovať štúdiá, prezerať si zapísané predmety a mnoho ďalšieho.

 • 102019

  UIS po novom disponuje rozšírenou podporou evidencie špecifických potrieb študentov, ktoré je možné definovať zo strany študijných oddelení a zdieľať naprieč agendami UIS pre potreby pedagógov a študentov.

 • 092019

  IS4U pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár S4U 2019 venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 082019

  Spoločne s naším zákazníkom STU v Bratislave sme uviedli na trh beta verziu mobilnej aplikácie Moje štúdium, ktorá je plnohodnotnou alternatívou k Portálu študenta v UIS v prostredí operačných systémov iOS a Android.

 • 072019

  Univerzitný informačný systém v module Štipendiá po novom spracováva i platby študentom na účty v iných menách než národnej, a to vrátane ich automatickej výplaty prostredníctvom zahraničného bankového platobného styku.

 • 062019

  Univerzitnom informačnom systéme je dostupná agenda pre všeobecnou tvorbu listov študijným oddelením využívajúca predpripravené vzory právneho oddelenia a dáta o jednotlivých študentoch a ich štúdiu.

 • 052019

  Univerzitný informačný systém je obohatený o úplne nový modul Evaluácie výučby študentami. Balík aplikácií zahŕňajúci precíznu prípravu študentských ankiet, ich vyhodnotenie a manažérske výstupy je cenným nástrojom pre hodnotenie a zvyšovanie kvality výučby na škole. Od mája ho využíva ČPU v Prahe.

 • 042019

  Našim zákazníkom z rad vysokých škôl ponúkame možnosť zvýšiť úroveň zabezpečenia prístupu k Univerzitnému informačnému systému prostredníctvom viacfaktorovej autentizácie pomocou mobilného telefónu. Túto možnosť ako prvá využila Slovenská technická univerzita v Bratislave.

 • 032019

  Na prelome februára a marca sme oslávili 19. narodeniny Univerzitného informačného systému a súčasne 9. narodeniny našej spoločnosti.

 • 022019

  S radosťou môžeme oznámiť, že počet inštalácií Univerzitného informačného systému sa rozrástol o Vysokú školu kreatívnej komunikácie na aktuálnych 14 vysokých škôl.

 • 012019

  Modul Spisová služba UIS po novom podporuje natívne prepojenie s riešením spisovej služby RK Memphis spoločnosti DATALAN.

 • 122018

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112018

  S radosťou môžeme oznámiť, že medzi našich zákazníkov po novom patrí tiež Vysoká škola kreatívnej komunikácie, s ktorou sme podpísali zmluvu o implementácii UIS.

 • 102018

  Naša spoločnosť sa úspešne presťahovala do priestorov krásnej neoklasicistickej vily uprostred Masarykovej štvrte na adresu Roubalova 13.

 • 092018

  IS4U pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár S4U 2018 venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 082018

  Univerzitný informačný systém sa prepojil s riešením spoločnosti Your system za účelom zobrazenia Karty študenta na mobilnom telefóne v aplikácii Wallet.

 • 072018

  Nová európska legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov sa v Univerzitnom informačnom systéme prejavila rozsiahlou agendou Elektronických súhlasov, pomocou ktorých si používatelia môžu riadiť rozsah a využitie údajov, ktoré sú o nich v systéme evidované.

 • 062018

  Univerzitný informačný systém svojim zákazníkom najnovšie ponúka kompletné obojsmerné workflow dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačmi a študijným oddelením s možnosťou využitia kvalifikovaných pečiatok.

 • 052018

  Zástupcovia IS4U vystúpili na tradičnej konferencii EUNIS-CZ v Špindlerovom Mlýne s príspevkom „Evidencia tvorivých výsledkov v univerzitnom IS a zapojenie do vnútornej evaluácie“, kde prezentovali praktické využitie jednej z aktuálnych noviniek UIS.

 • 042018

  UIS sa pýši úplne novým modulom pre Vnútorné hodnotení kvality. V apríli sme nasadili balík aplikácií podporujúcich nastavenie, zber a vyhodnotenie dát pre hodnotenie kvality na Mendelovej univerzite v Brne.

 • 032018

  V marci sme úspešne dokončili nasadenie modulu spisovej služby UIS na ďalších dvoch vysokých školách – ŠKODA AUTO Vysoká škola a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

 • 022018

  UIS oslávi 18. narodeniny!
  V tomto veku dochádza k nadobudnutiu úplnej svojprávnosti.
  Pre vás to znamená viac racionality a konzervatívneho správania sa systému. Darčeky, prosím, doručte na adresu uvedenú v kontaktoch.

 • 012018

  V measiaci januári sme úspešne dokončili implementáciu Univerzitného informačného systému pre NEWTON Academy.

 • 122017

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112017

  Aplikácie Univerzitného informačného systému boli obohatené o nového kontextového pomocníka, ktorá výrazne prispieva k lepšej orientácii používateľov v agendách UIS.

 • 102017

  IS4U pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár S4U 2017 venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 092017

  Naša spoločnosť pripravila sadu nástrojov, ktoré umožnia univerzitám definovať vlastnú bezpečnostnú politiku v zložitosti hesiel pri zachovaní minimálnych bezpečnostných štandardov garantovaných IS4U.

 • 082017

  Všetky inštalácie Univerzitného informačného systému boli úspešne prekonvertované do kódovania UTF-8, čo o. i. umožňuje univerzitám uchovávať informácie o zahraničných študentoch a vedecko-výskumných publikáciách i v exotických jazykoch.

 • 072017

  Náš Univerzitný informační systém teraz ponúka možnosť individuálnych šablón ním rozosielaných e-mailov a precízny systém ich plánovania na ČZU v Prahe.

 • 062017

  Naša spoločnosť dokončila implementáciu modulu eGovernment pre doručovanie písomností slovenským študentom prostredníctvom národných dátových schránok na STU v Bratislave.

 • 052017

  K dispozícii je záznam z vystúpenia našej spoločnosti na tohtoročnom stretnutí EUNIS Slovensko k problematike podoby informačného systému pre vysoké školstvo 21. storočia.

 • 042017

  Zástupcov IS4U bude možné stretnúť pri príležitosti 20 rokov združenia EUNIS na Slovensku a taktiež na výročnej konferencii českého združenia EUNIS v Špindlerovom Mlyne.

 • 032015

  IS4U tradične podporila sponzorským darom i svojou účasťou v odbornej porote súťaž mladých stredoškolských talentov Expo Science Amavet.

 • 022017

  Modul Spisová služba dodávaný v rámci Univerzitného informačného systému bol certifikovaný v súlade s požiadavkami zákona o registratúre v Slovenskej republike.

 • 012017

  IS4U uspela so svojím projektom inovácie Univerzitného informačného systému pre prácu študentov a učiteľov pod názvom Univergo pri získaní dotácie v rámci OP Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť.

 • 122016

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112016

  Pracovníci našej spoločnosti úspešne dokončili implementáciu UIS na Vysokej škole podnikania a práva. Od 1. decembra systém prechádza do rutinnej prevádzky.

 • 102016

  Zástupcovia IS4U sa zúčastnia so svojou prednáškou o presahoch informačného systému za hranice študijnej problematiky seminára UNINFOS 2016 v Banskej Bystrici na Slovensku.

 • 092016

  Naša spoločnosť pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár S4U 2016 venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 082016

  Už viac ako polovica zákazníkov využíva inštaláciu Univerzitného informačného systému s úplnou podporou kódovania UTF-8 na všetkých úrovniach.

 • 072016

  Prepojenie Univerzitného informačného systému s poštovou schránkou a kalendárom umiestneným v cloudovej službe Microsoft Office 365 je nasadené už u väčšiny našich zákazníkov.

 • 062016

  IS4U podpísala zmluvu o implementácii Univerzitného informačného systému na Vysokej škole podnikania a práva v nasledujúcom akademickom roku, čím zaistí jednotný študijný informačný systém pre terciárne vzdelávanie v rámci celej Akademickej aliancie.

 • 052016

  Na konferencii EUNIS 2016 v Špindlerovom Mlýne sme prezentovali naše mnohoročné skúsenosti so zaisťovaním bezpečnosti pri vývoji a prevádzke Univerzitného informačného systému vrátane možných rizík, ktoré do tejto oblasti prináša akademické prostredie.

 • 042016

  Na základe uzavretej licenčnej zmluvy s Mendelovou univerzitou v Brne sa naša spoločnosť stáva výhradným dodávateľom riešenia Univerzitného informačného systému pre celý svet.

 • 032016

  Po takmer ročnom vývoji pripravujeme prechod prvých zákazníkov na inštalácie Univerzitného informačného systému s úplnou podporou kódovania UTF-8 na všetkých úrovniach.

 • 022016

  Vývojári zo spoločnosti IS4U pre Vás pripravujú Univerzitný informačný systém už 16 rokov. Po ďalších štyroch rokoch s nami oslávte 29. februára ozajstné narodeniny Vášho obľúbeného informačného systému.

 • 012016

  Pre svojich používateľov chystáme s podporou agentúry CzechInvest výraznú inováciu Univerzitného informačného systému a jeho aplikácií v našich technologických projektoch Alpaca, Univergo a UIS Reloaded.

 • 122015

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112015

  IS4U vybudovala komplexné PKI riešenie pre dvojfaktorovú autentizáciu zamestnancov do vybraných aplikácií UIS na STU v Bratislave. Projekt zahŕňa vybudovanie certifikačnej autority, úpravy UIS, ucelenú metodiku a 3 000 identifikačných kariet a ich čítačiek.

 • 102015

  Do spoločnosti IS4U vstupujú ako traja noví spoločníci dlhoroční kolegovia a vedúci pracovníci Jan Dvořák (riaditeľ vývoja), Jiří Janoušek (vedúci tímu UIS) a Aleš Kutín (databázový architekt).

 • 092015

  V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene riešime zavedenie elektronického vzdelávania cudzích jazykov pomocou multimediálnych učebných materiálov v Univerzitnom informačnom systéme. V rámci tejto spolupráce sme preškolili pracovníkov Ústavu cudzích jazykov na využívanie eLearningového modulu UIS.

 • 082015

  IS4U ako Oracle Gold Partner vyhrala výberové konanie na dodávateľa licencií a podpory databázového systému Oracle Database 12g pre kľúčové informačné systémy Mendelovej univerzity v Brne za viac než milión českých korún.

 • 072015

  Naša spoločnosť pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár S4U 2015 venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 062015

  IS4U úspešne ukončila 1. etapu vývoja nového IS pre vysoké školy Univergo, ktorá bola podporená dotáciou v rámci OPPI. V súčasnej dobe je dokončený revolučný framework Alpaca, v rámci ktorého budú vyvíjané aplikácie tohto modulárneho riešenia pre VŠ.

 • 052015

  Naša spoločnosť v rámci konferencie EUNIS 2015 v Špindlerovom Mlyne netradičným spôsobom predstavila naše riešenie študijného a vedecko-výskumného IS pre vysoké školy. Odborné publikom zaujalo nielen samotné riešenie, ale najmä dlhoročné skúsenosti z prostredia implementácie IS na českých a slovenských VŠ.

 • 042015

  Pracovníci spoločnosti IS4U úspešne dokončili implementáciu UIS na Českej zemědelskej univerzite v Prahe. Od 1. apríla systém prešiel do rutinnej prevádzky.

 • 032015

  IS4U tradične podporila sponzorským darom i svojou účasťou v odbornej porote súťaž mladých stredoškolských talentov Expo Science Amavet, ktorá sa konala pod záštitou primátora mesta Brno v historických priestoroch brnenskej radnice.

 • 022015

  Vývojári zo spoločnosti IS4U pre Vás pripravujú Univerzitný informačný systém už 15 rokov. Oslávte s nami na prelome februára a marca narodeniny Vášho obľúbeného informačného systému.

 • 012015

  Spoločnosť IS4U sa stala partnerom a strieborným sponzorom študentskej konferencie inovácií, technológií a vedy v IT Excel@FIT 2015, ktorú organizuje FIT VUT v Brne.

 • 122014

  Naša spoločnosť podpísala zmluvu o implementácii eLearningového modulu Univerzitného informačného systému na BIBS – vysokej škole od letného semestra akademického roka 2014/15.

 • 122014

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112014

  IS4U zvíťazila vo výberovom konaní na zhotovenie multimediálnej prezentácie pre expozíciu v zámockej jazdiarni pre Multifunkčné centrum zámok Lednice. Výsledky našej práce si budete môcť pozrieť v budúcom roku priamo na zámku v Lednici.

 • 102014

  Spoločnosť IS4U v rámci prípravy na plánovaný vstup na nemecký a rakúsky trh pripravila svoju webovú prezentáciuproduktový web Univerzitného informačného systému v nemeckom jazyku. Súčasne bola do nemeckého jazyka prevedená aj informačná brožúra o UIS.

 • 092014

  Naša spoločnosť pozýva všetkých kľúčových užívateľov z univerzít na tradičný partnerský seminár venovaný Univerzitnému informačnému systému. Viac informácií nájdete na events.is4u.cz.

 • 082014

  Spolupracujeme s našimi partnermi na STU v BratislaveVŠE v Prahe na celkovom posilnení a virtualizácii infraštruktúry pre Univerzitný informačný systém tak, aby nový hardware bol k dispozícii už pre septembrové termíny zápisov do štúdia.

 • 072014

  Moničke Majerovej a Soničke Šormovej, ktoré prišli na svet v júni 2014, praje celá naša spoločnosť pevné zdravie, radostnú mladosť a veľa šťastných zážitkov v ich životoch.

 • 062014

  Naša spoločnosť podpísala zmluvu o implementácii študijného modulu Univerzitného informačného systému na Newton College od akademického roku 2014/15.

 • 052014

  V rámci prvého českého Perl workshopu vystúpil Milan Šorm so svojimi skúsenosťami v prednáške Darwinizmus v kocke: 15 rokov evolúcie Perlového vývoja. Naša spoločnosť aktívne podporuje Perlovú komunitu, ktorej riešenie využíva pre vývoj UIS.

 • 042014

  IS4U získala dotáciu v rámci OP Podnikanie a inovácie za účelom vývoja nového informačného systému pre vysoké školy. Nový systém prinesie svojim užívateľom revolučné grafické rozhranie a prevratnú vnútornú architektúru.

 • 042014

  Naša spoločnosť podpísala zmluvu o implementácii študijného a vedecko-výskumného modulu Univerzitného informačného systému na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe.

 • 032014

  IS4U podporuje mladých a nádejných vedcov v súťaži talentov AMAVET, ktorej regionálne kolo sa za účasti zástupcu našej spoločnosti konalo 11. 3. na brnenskej radnici.

 • 022014

  Na trh je uveden nový modul Univerzitního informačního systému pro podporu akreditačního a reakreditačního procesu studijních programů, který umožní rychle a efektivně připravovat potřebné podklady pro uvedené situace.

 • 012014

  Univerzitní informační systém nově podporuje také autentizaci uživatelů pomocí cookies, která umožní našim uživatelům plnohodnotné odhlášení. Tento nový způsob bude postupně nasazen u všech zákazníků.

 • 122013

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 122013

  Inštalácia Univerzitného informačného systému na Mendelovej univerzite v Brne pokorila hranicu 1 miliardy prístupov svojich užívateľov. Nielen týmto užívateľom prajeme krásne prežitie sviatkov vianočných a úspešný vstup do roku 2014.

 • 112013

  Spoločnosť pripravila pre svojich zákazníkov nové moduly Obchodného centra, Kontaktného centra a plne inovovaných rozvrhov pre študentov. Uvedené moduly boli prezentované na seminári S4U a napĺňajú našu filozofiu zjednodušenia administratívy vysokých škôl.

 • 112013

  V rámci dodávky riešenia pre podporu projektu Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania zavádzame na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave náš produkt Sancho, ktorý zaistí skenovanie odpovedných listov študentských testov a ich vyhodnotenie v UIS.

 • 102013

  Naša spoločnosť zverejnila novú webovú prezentáciu podporujúcu filozofiu našej práce – pomáhame univerzitám správne využiť moderné IT k zjednodušeniu ich administratívy.

 • 092013

  Všetkých zákazníkov srdečne pozývame na tradičný partnerský seminár S4U 2013, viac informácií nájdete na webe events.is4u.cz.

 • 082013

  Zabezpečujeme presťahovanie klastra UIS Mendelovej univerzity v Brne do novej, modernejšej serverovne. To, že presun prebehol úspešne a vo veľmi krátkom čase, je zásluhou našich systémových administrátorov, ktorým patrí veľká vďaka.

 • 072013

  IS4U je novým partnerom spoločnosti Altova, ktorej riešenie pre tvorbu tlačových výstupov umožní našim zákazníkom plnohodnotnú správu výstupov z Univerzitného informačného systému.

 • 062013

  V dňoch 12. – 14. 6. sme absolvovali rokovania s účastníkmi konferencie EUNIS 2013 v Rige. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu so spoločnosťou DreamApply v oblasti zahraničných štúdií a prehĺbiť našu spoluprácu v pobaltskom regióne.

 • 052013

  V dňoch 16. a 17. 5. sme sa zúčastnili sprievodnej podnikateľskej misie premiéra ČR Petra Nečasa do Litvy a Lotyšska. V priebehu misie sme nadviazali niekoľko dôležitých obchodných kontaktov, ktoré nám umožnia rozvoj našich aktivít v pobaltskom regióne.

 • 042013

  Spoločnosť IS4U uzavrela svoj hospodársky rok 2012/13 v kladných číslach a celý zisk reinvestovala do svojich produktov.

 • 032013

  Spustili sme nové webové stránky nášho kľúčového produktu Univerzitný informačný systém.

 • 022013

  Spoločnosť IS4U zastupovala Českú republiku v rámci celosvetového stretnutia GEPS 2013 partnerov spoločnosti Microsoft pre oblasti vzdelávania.

 • 012013

  Riaditeľ spoločnosti IS4U pán Milan Šorm bol ocenený v súťaži Podnikateľ roka 2012 organizované spoločnosťou Ernst & Young.

 • 122012

  Spoločnosť IS4U praje všetkým svojim dodávateľom, zákazníkom, zamestnancom, priateľom i konkurentom úspešný vstup do nového roka.

 • 112012

  Partnerské kompetencie spoločnosti Microsoft Independent Software Vendor a Software Development sú aktuálne zlúčené do novej zlatej kompetencie našej spoločnosti – Application Development.

 • 102012

  Spoločnosť IS4U splnila dnešným dňom všetky podmienky na úroveň zlatého členstva v Microsoft Partner Network v kompetencii Independent Software Vendor, hlavne vďaka kvalitám svojho produktu Roger: Rozumné generovanie rozvrhov.

 • 102012

  Naše úspechy v Microsoft Partner Network pokračujú – vďaka zloženiu ďalších certifikačných skúšok a úspešnej realizácii projektov u našich zákazníkov sme dosiahli ďalšiu striebornú kompetenciu Silver Software Development.

 • 102012

  Dňa 1. 10. 2012 sme na www.rozvrhy.eu zverejnili software „Roger – Rozumné generovanie rozvrhov“ vo verzii 1.5. Všetkým súčasným i budúcim užívateľom prajeme príjemnú a efektívnu prácu pri tvorbe rozvrhov vysokých škôl a ich fakúlt.

 • 092012

  Spoločnosť IS4U uzavrela úspešne s kladným hospodárskym výsledkom svoj fiškálny rok 2011/2012, pričom celý zisk spoločnosti bol použitý na vytvorenie rezerv spoločnosti pre obdobie súčasnej ekonomickej recesie a pre ďalší rozvoj.

 • 082012

  Naša spoločnosť získala v programe Microsoft Partner novú striebornú kompetenciu pri implementácii produktov SQL Server, SharePoint Server, Exchange Server a Office365. Veríme, že vďaka tomu budeme schopní našim zákazníkom ponúknuť lepšie rešenie.

 • 082012

  Pracovníci spoločnosti zažili veľmi plodný týždeň – našim zamestnancom sa narodili tri deti v jedinom týždni.

 • 072012

  Na základe zmluvných dojednaní naša spoločnosť implementovala a prevádzkuje modul Spisová služba UIS na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe.

 • 062012

  Prvou vlnou certifikácií pracovníkov spoločnosti IS4U došlo k navýšeniu počtu certifikovaných špecialistov MCP na 4 osoby pokrývajúce databázové, technické i programátorské nástroje spoločnosti Microsoft.

 • 052012

  Spoločnosť IS4U získala v náročnej konkurencii inovačný voucher pre spoluprácu s Mendelovou univerzitou. Predmetom riešenia spoločného projektu je vytvorenie pilotného projektu dátového skladu pomocou technológie Business Intelligence v prostredí UIS.

 • 042012

  Pracovníci našej spoločnosti podporili svojim know-how rozsiahly medzinárodný projekt Mendelovej univerzity v Brne IPPHEAE a jeho riešiteľov. Tento projekt je zameraný na nájdenie nástrojov a postupov v boji s plagiátmi pre Litovskú národnú knižnicu.

 • 032012

  Ako zlatý partner konferencie sa naša spoločnosť v júni zúčastní medzinárodnej konferencie EUNIS 2012 v Portugalsku. V rámci vlastnej prezentácie predstaví komplexné riešenie pre vysoké školy z celej Európy.

 • 032012

  Naša spoločnosť splnila všetky predpoklady kompetencie Independent Software Vendor (nezávislý vývojár softwarových produktov) a stala sa tak strieborným partnerom spoločnosti Microsoft Corporation.

 • 022012

  Pracovníci spoločnosti IS4U sa zúčastnia Microsoft Global Education Partner Summit 2012, kde budú hľadať ďalšie možnosti rozvoja produktov pre vysoké školy a súčasne predstavia produkt Roger.

 • 012012

  Pre našich zákazníkov sme usporiadali technický seminár k beta verzii novo pripravovaného produktu Roger: Rozumné generovanie rozvrhov.

 • 012012

  Naša spoločnosť podpísala s Vysokou školou obchodnou v Prahe zmluvu na implementáciu Univerzitného informačného systému v tomto roku.

 • 122011

  Pracovníci spoločnosti IS4U želajú všetkým svojim užívateľom i partnerom pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2012.

 • 112011

  Riešenie našej spoločnosti pre AVG Distribution Switzerland AG bolo pripravené pre technickú časť bezpečnostnej certifikácie PCI DSS Compliance.

 • 102011

  Futbalový tím spoločnosti IS4U zhodnotil svoje sily v ďalšom ročníku súťaže "JIC futbalový talent 2011". Podarilo sa mu, rovnako ako vlani, obhájiť jednu z medailových pozícií.

 • 102011

  Spoločnosť IS4U sa v októbri zúčastnila veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA v Bratislave. Predstavila tu produkt Univerzitný informačný systém a prístup k problematike IS na vysokých školách.

 • 102011

  Futbalový tím spoločnosti IS4U zhodnotí svoje sily v ďalšom ročníku súťaže „JIC futbalový talent 2011“. Po minuloročnom víťazstve sa bude snažiť „titul talentu“ znovu obhájiť.

 • 092011

  Dňa 1. septembra 2011 bola uvedená do prevádzky nová inštalácia Univerzitného informačného systému na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

 • 082011

  Naša spoločnosť sa v septembri zúčastní medzinárodnej konferencie UNINFOS 2011 v Prešove. Ako jeden z partnerov tu predstaví svoje produkty pre univerzity.

 • 082011

  Spoločnosť IS4U sa novo zapojila do iOS Developer Enterprise Partner programu spoločnosti Apple a stala se tak jej partnerom.

 • 072011

  Navštívte náš stánokTrinity College v Dubline.

 • 062011

  Naša spoločnosť podpísala s Bratislavskou akademickou spoločnosťou – Paneurópskou univerzitou zmluvu na implementáciu Univerzitného informačného systému v tomto roku.

 • 062011

  Navštívte náš portál venovaný partnerskému vývojovému programu produktu EDU | One. Partnerstvo prináša prístup k aktuálnym informáciám o vývoji IS a možnosť ho ovplyvniť.

 • 062011

  Naša spoločnosť vyhrala výberové konanie na prevádzku a správu UIS na Mendelovej univerzite a na Technickej univerzite vo Zvolene. Zvíťazila i vo výberovom konaní implementácie a prevádzky systému na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.

 • 052011

  Spoločnosť IS4U pozýva svojich súčasných i budúcich zákazníkov na seminár o Univerzitnom informačnom systéme, ktorý sa uskutoční v Hoteli Rusava. Na programe bude okrem iného portál praxe či rozumné generovanie rozvrhov. Podrobnejšie informácie v  pozvánke.

 • 042011

  Databázový špecialista Miroslav Prachař úspešne zložil certifikáciu MCTS: SQL Server 2008, Database Development. Ako držiteľ certifikácie sa tak stal odborníkom na vývoj a ladenie databázových systémov založených na platforme MS SQL Server.

 • 042011

  IS4U uzavrela úspešne a v čiernych číslach svoj fiškálny rok 2010/2011. Celý tím potom spoločne oslávil tento zdarný koniec fiškálneho roka spoločným stretnutím prepojeným s teambuildingovou akciou.

 • 042011

  Pre zástupcov slovenských vysokých škôl a univerzít sme pripravili už druhý seminár zameraný na produkt EDU | One. Ponúkne okrem iného prezentáciu technického riešenia architektúry tohto IS či model distribúcie aplikácií. Podrobnejšie informácie v  pozvánke.

 • 032011

  IS4U usporiadala 24.3. už II. Informačný seminár pre zástupcov vysokých škôl a univerzít na Slovensku, ktorý sa zaoberal najmä technickým riešením a architektúrou pripravovaného informačného systému pre riadenie študijnej činnosti vysokých škôl EDU | One.

 • 022011

  IS4U otvára dnešným dňom partnerský vývojový program produktu EDU | One, viac informácií v priloženej tlačovej správe.

 • 022011

  Naša spoločnosť organizuje už II. seminár pre zástupcov vysokých škôl na Slovensku, ktorý sa bude zaoberať okrem iného technickým riešením architektúry pripravovaného IS pre riadenie študijnej činnosti vysokých škôl EDU | One. Podrobnejšie informácie v pozvánke.

 • 012011

  Spoločnosť IS4U pozýva zástupcov vysokých škôl a univerzít v Českej republike na seminár zaoberajúci sa pripravovaným informačným systémom pre riadenie študijnej činnosti vysokých škôl. Podrobnejšie informácie nájdete v pozvánke.

 • 122010

  Pracovníci spoločnosti IS4U želajú všetkým svojim užívateľom šťastné Vianoce a úspešný nový rok 2011.

 • 122010

  Spoločnosť IS4U sa stala členom Oracle Partner Network na stupni Gold Partner. Naši zákazníci tak môžu využiť kompletnú ponuku služieb v oblasti Oracle Database vrátane troch certifikovaných pracovníkov stupňa OCP a jedného stupňa OCA.

 • 112010

  Naša spoločnosť získala medzinárodný voucher CENTROPE TT vo výške 5 000 EUR na podporu spolupráce pri vývoji algoritmu zostavovania univerzitných rozvrhov.

 • 112010

  Spoločnosť IS4U sa stala podporujúcim členom združenia EUNIS Slovensko.

 • 102010

  Na začiatku mesiaca bola zverejnená anglická verzia našich webových stránok.

 • 092010

  Mendelova univerzita v Brne ukončila rokovanie o ponuke IS4U na transfer technológií a k transferu technológií nedošlo.

 • 082010

  Boli zverejnené nové webové stránky spoločnosti, Vaše ohlasy si radi prečítame na adrese webmaster@is4u.cz.

 • 072010

  Naša spoločnosť začala spoluprácu na vývoji aplikácií interných systémov pre významného dodávateľa bezpečnostných riešení AVG Technologies CZ, s.r.o.

 • 062010

  Futbalový tím IS4U zvíťazil v turnaji „O pohár plný piva 2010“ usporiadanom pod záštitou Juhomoravského inovačného centra. Turnaja sa celkom zúčastnilo 11 tímov zo spoločností inkubovaných v inkubátoroch JIC.

 • 052010

  Milan Šorm (IS4U) a Tomáš Majer (Mendelova univerzita) prezentovali na konferencii EUNIS CZ spoločný príspevok o možnostiach rozvoja informačného systému pre vysoké školy. Prezentácia sa stretla s radom pozitívnych ohlasov.

 • 042010

  Spoločnosť splnila vstupné kritériá pre inkubáciu v rámci Juhomoravského inovačného centra.

 • 042010

  Spoločnosť po svojom vzniku začala rokovania s Mendelovou univerzitou v Brne o technologickom transfere riešení vyvíjaných na univerzite."

Povedali o nás

 • „Je úžasné sledovať ľahkosť, s akou spoločnosť IS4U dokázala zjednotiť Univerzitný informačný systém na dvoch školách, ktoré sa spojili do jednej. Som rád, že naša univerzita môže mať profi informačný systém a vďaka nemu dosahovať svoje ciele.“

  Vladimír Krajčík
  doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
  Paneurópska univerzita
  Česká republika
 • „Vysoká škola ekonomická v Prahe udržiava a rozvíja dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou IS4U, ktorá je tímom, ktorého hlavnými prednosťami sú otvorenosť, spoľahlivosť a profesionalita. Toto partnerstvo zaručuje, že študijný informačný systém pomáha napĺňať základný cieľ vedenia školy,...

  Milan Nidl
  Ing. Milan Nidl, MBA
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Česká republika
  více
 • „UIS je kvalitní, spolehlivý a uživatelsky přívětivý informační systém schopný pokrýt téměř všechny představitelné potřeby vysoké školy. Jeho vývoj a provoz zajišťuje zkušený tým, který pružně a ochotně reaguje na jakékoliv problémy i požadavky....

  Jan Říha
  Ing. Jan Říha
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Česká republika
  více
 • „Domnívám se, že se jedná o bezesporu nejlepší studijní informační systém v České republice, podle mých zkušeností s jinými informačními systémy. Důležitou skutečností je také fakt, že pracovníci IS4U jsou skutečnými profesionály ve svém oboru...

  Pavel Neset
  Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
  Vysoká škola obchodní v Praze
  Česká republika
  více
 • „So zavedením Univerzitného informačného systému sa nám podarilo integrovať niekoľko systémov do jediného a používateľom tak spríjemniť život. S dodávateľom i ostatnými používateľmi sa snažíme spolupracovať a nájsť ďalšie rozšírenia, ktorých realizáciou zvýšime používateľský komfort a systém udržíme stále aktuálny.“

  Jiří Mach
  Ing. Jiří Mach
  Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe
  Česká republika
 • „UIS pre mňa znamená predovšetkým obrovské uľahčenie práce, k čomu prispieva i intuitívna navigácia. Prepojenie všetkých agend v jednom systéme umožňuje získavanie všetkých relevantných informácií bez nutnosti prechádzať medzi rôznymi aplikáciami a hľadať možnosti integrácie...

  Pavel Žufan
  doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně
  Česká republika
  více
 • „Spolupráca s členmi tímu IS4U je na vysokej úrovni, je samozrejmé dodržiavanie písomných, ale aj ústnych dohôd. Nikdy sme sa nestretli s neochotou vyriešiť akýkoľvek náš problém.“

  Andrea Bujdáková
  Ing. Andrea Bujdáková
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Slovenská republika
 • „Oceňujem korektnosť partnerov s IS4U, ktorí s nami spolupracujú ako dodávatelia servisu UIS. Komunikácia cez helpdesk je rýchla a konštruktívna, vďaka čomu je UIS na Technickej univerzite vo Zvolene považovaný za stabilný a spoľahlivý informačný systém.“

  Jana Námešná
  Ing. Jana Námešná
  Technická univerzita vo Zvolene
  Slovenská republika
 • „Společnost IS4U zajišťuje pro naši vysokou školu kompletní dodávku informačního systému AIS. Zvolili jsme řešení „na klíč“, kdy veškerou agendu týkající se informačního systému na naší straně pokrývá pouze jeden zaměstnanec, vše ostatní je vyčleněno servisní...

  Luděk Švejdar
  Mgr. Luděk Švejdar
  Škoda Auto Vysoká škola
  Česká republika
  více
 • „Univerzitný informačný sýstém (UIS) pomohol našej škole mnohonásobne zefektívniť narábanie s informáciami o študentoch aj vyučujúcich Pre akademickú obec PEVŠ priniesol nový, prehľadný a užívateľsky nenáročný spôsob komunikácie s univerzitou. Systém...

  Milan Kollárik
  Milan Kollárik
  Panevropská vysoká škola
  Slovenská republika
  více
 • „Chceme oceniť spoluprácu so spoločnosťou IS4U pri implementácii UIS na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ústretový prístup a odbornosť mladého kolektívu je milou „čerešničkou na torte“ k systému, ktorý zlepší a zefektívni vzdelávací,...

  Zuzana Palková
  doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Slovenská republika
  více
 • „Od spoločnosti IS4U používame dva moduly zo systému UIS (ubytovanie, spisová služba). Oceňujeme bezproblémovú integráciu do existujúcej infraštruktúry univerzity a ústretovosť dodávateľa napriek tomu, že nešlo o implementáciu celého komplexu, ale len jeho minoritnej...

  Ján Skalka
  Mgr. Ján Skalka, PhD.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Slovenská republika
  více
 • „Oceňujem ústretovosť, rýchlu reakciu a ochotu pri riešení našich problémov a požiadaviek v UIS. Pre mňa je podstatné, že sa vždy dokážeme dohodnúť a nájsť spoločné riešenie.“

  Mária Urbanová
  Mgr. Mária Urbanová
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Slovenská republika
 • „Informačný systém UIS sme si vybrali, pretože veríme, že nám poskytne potrebnú kvalitnú a spoľahlivú systémovú podporu pre to, aby sme sa mohli ako vzdelávacia inštitúcia ďalej rozvíjať a rásť. Spoločnosť IS4U nás presvedčila najmä svojim proaktívnym a profesionálnym prístupom....

  Jana Glaic
  Mgr. Jana Glaic
  Newton College
  Česká republika
  více
 • „Pre UIS sme sa rozhodli na základe starostlivej analýzy dostupných univerzitných IS v ČR a vďaka korektnému, ústretovému, rýchlemu a spoľahlivému konaniu kľúčových pracovníkov tímu IS4U. Predpokladáme, že skúšobná prevádzka LMS Elis posilní naše...

  Jitka Kominácká
  Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.
  B.I.B.S.
  Česká republika
  více
 • „Výberu nového IS pre školu sme venovali pomerne dosť času, aby sme sa uistili, že bude spĺňať všetky súčasné potreby, vrátane ďalšieho možného rozvoja a doplnení s ohľadom na naše požiadavky v budúcnosti. I keď sme používateľsky zatiaľ na začiatku, už teraz sa ukazuje, že voľba bola...

  Lukáš Novák
  Mgr. Lukáš Novák
  Vysoká škola kreatívnej komunikácie
  Česká republika
  více

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně

Pavel Žufan

„UIS pre mňa znamená predovšetkým obrovské uľahčenie práce, k čomu prispieva i intuitívna navigácia. Prepojenie všetkých agend v jednom systéme umožňuje získavanie všetkých relevantných informácií bez nutnosti prechádzať medzi rôznymi aplikáciami a hľadať možnosti integrácie získavaných dát. Naviac je to systém, ktorý sa prispôsobuje používateľovi, neustále sa vyvíja a rieši aktuálne potreby vrátane legislatívnych požiadaviek.“

Ing. Andrea Bujdáková
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Andrea Bujdáková „Spolupráca s členmi tímu IS4U je na vysokej úrovni, je samozrejmé dodržiavanie písomných, ale aj ústnych dohôd. Nikdy sme sa nestretli s neochotou vyriešiť akýkoľvek náš problém.“

Ing. Jana Námešná
Technická univerzita vo Zvolene

Jana Námešná

„Oceňujem korektnosť partnerov s IS4U, ktorí s nami spolupracujú ako dodávatelia servisu UIS. Komunikácia cez helpdesk je rýchla a konštruktívna, vďaka čomu je UIS na Technickej univerzite vo Zvolene považovaný za stabilný a spoľahlivý informačný systém.“

Mgr. Luděk Švejdar
Škoda Auto Vysoká škola

Luděk Švejdar

„Společnost IS4U zajišťuje pro naši vysokou školu kompletní dodávku informačního systému AIS. Zvolili jsme řešení „na klíč“, kdy veškerou agendu týkající se informačního systému na naší straně pokrývá pouze jeden zaměstnanec, vše ostatní je vyčleněno servisní smlouvou do kompetence IS4U. S týmem současných pracovníků IS4U máme zkušenosti od roku 2007 a lze konstatovat,že spolupráce vždy probíhala k naší plné spokojenosti.“

Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
Vysoká škola obchodní v Praze

Pavel Neset

„Domnívám se, že se jedná o bezesporu nejlepší studijní informační systém v České republice, podle mých zkušeností s jinými informačními systémy. Důležitou skutečností je také fakt, že pracovníci IS4U jsou skutečnými profesionály ve svém oboru a spolupráce s nimi při implementaci UIS byla bezchybná a na vysoké úrovni.“

Ing. Jiří Mach
Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe

Jiří Mach

„So zavedením Univerzitného informačného systému sa nám podarilo integrovať niekoľko systémov do jediného a používateľom tak spríjemniť život. S dodávateľom i ostatnými používateľmi sa snažíme spolupracovať a nájsť ďalšie rozšírenia, ktorých realizáciou zvýšime používateľský komfort a systém udržíme stále aktuálny.“

Milan Kollárik
Panevropská vysoká škola

Milan Kollárik

„Univerzitný informačný sýstém (UIS) pomohol našej škole mnohonásobne zefektívniť narábanie s informáciami o študentoch aj vyučujúcich Pre akademickú obec PEVŠ priniesol nový, prehľadný a užívateľsky nenáročný spôsob komunikácie s univerzitou. Systém sa podarilo implementovať vo veľmi krátkom čase aj vďaka kvalitnej príprave a následnej podpore zo strany pracovníkov spoločnosti IS4U, s.r.o. v Brne.“

doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zuzana Palková

„Chceme oceniť spoluprácu so spoločnosťou IS4U pri implementácii UIS na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ústretový prístup a odbornosť mladého kolektívu je milou „čerešničkou na torte“ k systému, ktorý zlepší a zefektívni vzdelávací, vedecko-výskumný či prevádzkový proces na našej univerzite.“

Ing. Jan Říha
Vysoká škola ekonomická v Praze

Jan Říha

„UIS je kvalitní, spolehlivý a uživatelsky přívětivý informační systém schopný pokrýt téměř všechny představitelné potřeby vysoké školy. Jeho vývoj a provoz zajišťuje zkušený tým, který pružně a ochotně reaguje na jakékoliv problémy i požadavky. Orientuje se především na potřeby svých zákazníků a dodržuje velmi profesionální přístup, se kterým bych se v IT branži rád setkával častěji.“

Mgr. Ján Skalka, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ján Skalka

„Od spoločnosti IS4U používame dva moduly zo systému UIS (ubytovanie, spisová služba). Oceňujeme bezproblémovú integráciu do existujúcej infraštruktúry univerzity a ústretovosť dodávateľa napriek tomu, že nešlo o implementáciu celého komplexu, ale len jeho minoritnej časti. Pozitívne nás prekvapila i rýchlosť odozvy pri požiadavkách na neštandardné úpravy implementácie.“

Mgr. Mária Urbanová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mária Urbanová

„IS4U tvorí tím mladých ľudí, u ktorých oceňujem ústretovosť, rýchlu reakciu a ochotu pri riešení našich problémov a požiadaviek v UIS. Pre mňa je podstatné, že sa vždy dokážeme dohodnúť a nájsť spoločné riešenie.“

Mgr. Jana Glaic
Newton College

Jana Glaic „Informačný systém UIS sme si vybrali, pretože veríme, že nám poskytne potrebnú kvalitnú a spoľahlivú systémovú podporu pre to, aby sme sa mohli ako vzdelávacia inštitúcia ďalej rozvíjať a rásť. Spoločnosť IS4U nás presvedčila najmä svojim proaktívnym a profesionálnym prístupom. Promptnú, spoľahlivú a ústretovú komunikáciu zo strany špecialistov IS4U v rámci užívateľskej podpory systému môžem potvrdiť aj po niekoľkých mesiacoch ostrej prevádzky UIS.“

Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.
B.I.B.S.

Jitka Kominácká „Pre UIS sme sa rozhodli na základe starostlivej analýzy dostupných univerzitných IS v ČR a vďaka korektnému, ústretovému, rýchlemu a spoľahlivému konaniu kľúčových pracovníkov tímu IS4U. Predpokladáme, že skúšobná prevádzka LMS Elis posilní naše predsavzatie implementovať aj študijnú agendu UIS.“

Mgr. Lukáš Novák.
Vysoká škola kreatívnej komunikácie

Lukáš Novák „Výberu nového IS pre školu sme venovali pomerne dosť času, aby sme sa uistili, že bude spĺňať všetky súčasné potreby, vrátane ďalšieho možného rozvoja a doplnení s ohľadom na naše požiadavky v budúcnosti. I keď sme používateľsky zatiaľ na začiatku, už teraz sa ukazuje, že voľba bola správna. Veľkým kladom je podpora formou Helpdesku a rýchle riešenie všetkých komplikácií.“

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Paneurópska univerzita

Vladimír Krajčík „Je úžasné sledovať ľahkosť, s akou spoločnosť IS4U dokázala zjednotiť Univerzitný informačný systém na dvoch školách, ktoré sa spojili do jednej. Som rád, že naša univerzita môže mať profi informačný systém a vďaka nemu dosahovať svoje ciele.“

Ing. Milan Nidl, MBA
Vysoká škola ekonomická v Praze

Milan Nidl „Vysoká škola ekonomická v Prahe udržiava a rozvíja dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou IS4U, ktorá je tímom, ktorého hlavnými prednosťami sú otvorenosť, spoľahlivosť a profesionalita. Toto partnerstvo zaručuje, že študijný informačný systém pomáha napĺňať základný cieľ vedenia školy, ktorým je „VŠE v Prahe ako moderná efektívne riadená univerzita, otvorená novým trendom“.“

Výber jazyka | Slovenčina