Naujienos

 • 052024

  "Universitetinėje informacinėje sistemoje" dabar jau galima antspauduoti ir pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu antspaudu ar parašu, užsaugotu aparatūriniame saugumo modulyje (HSM).

 • 042024

  Mūsų siūlomas būdas pasirašyti tarpuniversitetines sutartis tinklo "Erasmus Without Paper" rėmuose jau pilnai perėjo į 7-ąją versiją.

 • 032024

  Mūsų mobilioji programėlė "My College" buvo papildyta galimybe išsiuntinėti "svarbius pranešimus", kuriais naudotojai būtų laiku informuojami apie netikėtai kilusias grėsmes bei ypatingos svarbos informaciją.

 • 022024

  Nuo pirmosios "UIS" paleidimo 2000 m. vasario 29 d. praėjo 24 metai. Šiemet švenčiame "tikrąjį" šeštąjį gimtadienį. Dėkojame visoms partnerinėms aukštosioms mokykloms už bendradarbiavimą ir įkvėpimą.

 • 012024

  Sausio mėnesį Prahos aukštojoje ekonomikos mokykloje bei Brno Mendelio universitete paleidome pilotinę programėlę, kuri leidžia spausdinti iš "Universitetinės informacinės sistemos" PDF/A-3b formatu. Tą patį įdiegsime Prahos žemės ūkio universitete.

 • 122023

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112023

  Bendradarbiaudami su Prahos Aukštąja ekonomikos mokykla, parengėme galimybę registruotis į mokamus kursus bei nesemestrinius dalykus "Universitetinėje informacinėje sistemoje" ir užmokėti kortele per mokėjimo portalą.

 • 102023

  Bendradarbiaudami su viešosios teisės reglamentuojamomis Čekijos aukštosiomis mokyklomis, išvystėme ir įdiegėme vartotojų identifikavimą pasitelkiant "eID" portalą. UIS dabar jau naudojasi Nacionalinės tapatybės tarnybos paslaugomis.

 • 092023

  IS4U viečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams S4U 2023, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 082023

  "Universitetinės informacinės sistemos" "Kontaktinio centro" darbotvarkė dabar jau susieta su sisteminio sutikimo funkcija taip, kad tvarkant naudotojų prašymus būtų pildomi Duomenų apsaugos reglamento reikalavimai.

 • 072023

  "Universitetinė informacinė sistema" patikrina priimamus į aukštąją mokyklą stojančiųjų dokumentus. Kontroliuoja elektroninių parašų ir datuotų antspaudų galiojimą PDF ir ASiC-e (paprastai juo naudojamasi Slovakijoje) formato dokumentuose.

 • 062023

  Susiejus "Universitetinę informacinę sistemą" su "Erasmus Without Paper" tinklu, nauja jos dalimi tapo strukturuotas aukštojo lavinimo institucijos "Informacinis biuletenis" (Factsheet).

 • 052023

  Pagerinome UIS "Kontaktų centro" vartotojų sąsają taip, kad užtikrintumėme paprastą ir intuityvią navigaciją. Naujos funkcijos palengvina administravimą bei lankytojų prašymų tvarkymą, o tai padeda juos kuo greičiau ir efektyviau atlikti.

 • 042023

  Kovo pabaigoje - balandžio pradžioje dalyvavome dirbtuvėje „ESCI/EWP+ Workshop for the in-house mobility software providers“ Graikijos Salonikuose, kad galėtumėme EWP programoje dalyvaujančioms aukštosioms mokykloms teikti maksimalią paramą atsiliepdami į naujausias vystymosi kryptis.

 • 032023

  "Universitetinė informacinė sistema" tarnauja mūsų klietams jau 23 metus. Kovo 1-ąją mes taip pat paminėjome 13 metų nuo bendrovės "IS4U" susikūrimo..

 • 022023

  Brno Mendelio universiteto "Universitetinės informacinės sistemos" vartotojai atvėrė tinklapį jau daugiau nei du milijardus kartų nuo sistemos paleidimo 2000 m. vasario 29. d..

 • 012023

  Prie mūsų "Universitetinės informacinės sistemos", sujungtos su platformos "Erasmus Without Paper" tinklu, vartotojų dabar jau prisijungė ir Brno Mendelio universitetas.

 • 122022

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112022

  Prijungus "Universitetinę informacinę sistemą" prie tinklo "Erasmus Without Paper", klientai gali naudotis nauja tarpuniversitetinių sutarčių tvarkymo programa.

 • 102022

  Brno Mendelio universitetas tapo penktąja aukštąja mokykla, kuri įsigijo modulį, skirtą elektroniniams rinkimams "Universitetinėje informacinėje sistemoje". Šio modulio pagalba galima balsuoti renkant akademinį senatą, rinkti dekaną ar rektorių, o taip pat balsuoti egzaminų komisijose.

 • 092022

  IS4U viečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams S4U 2022, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 082022

  Naująja mobiliąja aplikacija Mano studijos 2 dabar jau gali naudotis studentai visose su mumis bendradarbiaujančiose aukštosiose mokyklose.

 • 072022

  Tenkindami Čekijos žemės ūkio universiteto poreikius, išvystėme naujas studijų planų definicijas, kurios tiksliau apibūdina studijų galimybes naujai akredituotose studijų programose.

 • 062022

  Nitros Slovakijos žemės ūkio universitete sujungėme UIS su ekonomine informacine sistema ir ruošiame įrangą, kuri leis studentams mokėti sistemoje apmokėjimo kortele.

 • 052022

  Paleidome naujutėlę mobiliąją aplikaciją Mano sudijos 2, kurią pirmieji išbandys Bratislavos STU studentai.

 • 042022

  Slovakijos Nitros žemės ūkio universitetas tapo trečiu klientu, kuris naudojasi natyviu prisijungimu prie tinklo "Erasmus Without Papers" tiesiai iš "Universitetinės informacinės sistemos".

 • 032022

  "Universitetinė informacinė sistema" tarnauja mūsų klietams jau 22 metus. Kovo 1-ąją mes taip pat paminėjome 12 metų nuo bendrovės "IS4U" susikūrimo.

 • 022022

  "UIS" buvo išplėstos išrašų ruošimo galimybės. Vienos aukštosios mokyklos "UIS" dabar jau gali komunikuoti su daugiau išrašų subjektų vienu metu, būtent su Čekijos Bendrąja studentų metrikų sistema (SIMS) ir su Slovakijos Centriniu studentų registru (CRŠ).

 • 012022

  Nuo šių metų pradžios "Universitetinė informacinė sistema" pilnai remia naują API GTS ALIVE interfeisą, skirtą studentų ir darbuotojų pažymėjimams.

 • 122021

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112021

  Darbo eigos personalizavimo galimybės UIS "Kontaktų centre" suteikia aukštosioms mokykloms galimybę geriau spręsti studentų reikalus administracinėse bylose.

 • 102021

  Naujojo "Universitetinės informacinės sistemos" "Praktikos portalo" privalumais, pasižyminčiais taiklesniu praktikos pasiūlos ir paklausos teikimu, jau naudojasi Nitros Slovakijos žemės ūkio universitetas (SPU) bei Brno Mendelio universitetas.

 • 092021

  Aukštoji Ekonomikos mokykla Prahoje (VŠE) ir Čekijos žemdirbystės universitetas (ČZU) tapo pirmaisiais to "Universitetinės informacinės sistemos" modulio vartotojais, kuris yra pritaikytas ruošti bylas instituciniams ir savarankiškiems studijų programų akreditavimo procesams.

 • 082021

  IS4U viečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams S4U 2021, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 072021

  Prahos Aukštoji ekonomikos mokykla tapo antru klientu, kuris naudojasi natyviu prisijungimu prie tinklo "Erasmus Without Papers" tiesiai iš "Universitetinės informacinės sistemos".

 • 062021

  "Universitetinės informacinės sistemos" parama procesų valdymo aplikacijoje "Kontaktų centras" jau naudojasi keturios aukštosios mokyklos. Tai yra svarbus žingsnis siekiant spręsti administracinio valdymo problematiką.

 • 052021

  Mūsų partnerės, aukštosios mokyklos, dalyvaujančios projekte "Erasmus Without Papers", gali naudotis išplėstu "Studijų užsienyje" moduliu, skirtu elektroniniam tarpuniversitetinių partnerystės sutarčių sudarymui.

 • 042021

  Kad būtų galima tiksliai suplanuoti konsultacijas pas dėstytojus ir studijų skyriuje, "Universitetinė informacinė sistema" dabar jau teikia galimybę rezervuoti konkretų konsultacijų laiką ir trukmę.

 • 032021

  "Universitetinė informacinė sistema" tarnauja mūsų klientams jau 21 metus. Kovo 1-ąją mes taip pat paminėjome 11 metų nuo bendrovės "IS4U" susikūrimo.

 • 022021

  "Universitetinės informacinės sistemos" modulis "Mokymo vertinimas" dabar jau įgalins gauti grįžtamąjį ryšį ne tik iš studentų, bet ir iš jų mokytojų. Aukštoji mokykla taip pat gali išplėsti vidinio kokybės vertinimo sistemą, pridėdama grįžtamojo ryšio galimybę prie visų ar pasirinktų dalykų.

 • 012021

  Pasitelkus "Universitetinę informacinę sistemą" dabar jau galima surengti rinkimus akademiniame senate, išrinkti dekaną ar rektorių, o taip pat priimti valstybinių egzaminų komisijos sprendimą.

 • 122020

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112020

  Bendradarbiaudami su Prahos aukštąja ekonomikos mokykla parengėme efektyvesnį kreipimųsi administravimą "UIS" "Kontaktų centre" taip, kad dabar galima tuoj pat automatiškai priskirti atsakingiems asmenims.

 • 102020

  Vystydami "Universitetinę informacinę sistemą" ir bendradarbiaudami su Prahos Čekijos žemdirbystės universitetu, paruošėme išplėstinį "Studentų praktikos portalą". Naują ir tikslesnį studentų praktikos pasiūlos ir paklausos pateikimą įvertins firmų atstovai, o taip pat ir studentai bei studentų praktikos administratoriai aukštosiose mokyklose.

 • 092020

  "Universitetinė informacinė sistema", būtent aplikacija "Vidinis konkursas" modulyje "Mokslas ir tyrimai", teikia paramą konkursui "IGA/A".

 • 082020

  IS4U viečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams S4U 2020, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 072020

  Mobiliojoje aplikacijoje "My College" studentai gali įsigyti patvirtinimą apie savo studijas aukštojoje mokykloje. Aplikacija yra naujai prieinama ir TUZVO studentams.

 • 062020

  Aplikacijoje "My College" įdiegėme keletą naujų funkcijų. Vartotojams siūlome, pavyzdžiui, galimybę administruoti jų studijų finansavimą ar naudotis pranešimais apie naujienas "Universitetinėje informacinėje sistemoje". Aplikacija naujai gali taip pat naudotis Škoda Auto aukštoji mokykla ir Paneuropos aukštoji mokykla (privati aukštoji mokykla Slovakijoje).

 • 052020

  Siekdami paruošti tinkamą paramos programą aukštųjų mokyklų darbo administracinei tvarkai, Škoda Auto aukštojoje mokykloje pirmą kartą paleidome naują modulį "Valdomi darbo procesai Kontaktų centre".

 • 042020

  Panaudojus naują konektorių "Mikrosoft Teams" aplikacijoje, "Universitetinė informacinė sistema" įgalina mūsų klientus iš keleto aukštųjų mokyklų tęsti mokymą iš namų internetu.

 • 032020

  Kovo 1. dieną, tuoj pat po apvalaus „Universitetinės informacinės sistemos“ jubiliejaus, atšventėme 10-ties metų bendrovės „IS4U“ savarankiško egzistavimo jubiliejų.

 • 022020

  Vasario 29. dieną sukako lygiai 20 metų nuo tos dienos, kai paleidome savo „Universitetinę informacinę sistemą“ pirmojoje aukštojoje mokykloje – Brno Mendelio universitete.

 • 012020

  Sėkmingai užbaigėme ilgą laiką trukusį „Universitetinės informacinės sistemos“ pritaikymo procesą, kuriuo siekėme paremti studijų specializaciją taip, kad atitiktų Čekijos Respublikos Nacionalinės aukštųjų studijų akreditavimo valdybos rekomendacijas. Specializacija dabar yra remiama visų studijų ciklo metu, pradedant stojamuoju procesu ir baigiant baigiamaisiais egzaminais.

 • 122019

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112019

  „IS4U“ išleidžia į pasaulį mobiliąją aplikaciją „Mano studijos“, skirtą prieigai prie „UIS“. Aplikacija įgalins tvarkytis studijas, peržiūrėti lankomus kursus ir daugybę kitų dalykų.

 • 102019

  „UIS“ nuo dabar disponuoja papildyta programine parama, kuri įgalina kaupti duomenis apie specialiuosius studentų poreikius, ir kurią gali apibrėžti studijų skyrius bei dalintis su visomis „UIS“ aplikacijomis, skirtomis pedagogų bei studentų poreikiams.

 • 092019

  IS4U viečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams S4U 2019, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 082019

  Kartu su mūsų klientu, Slovakijos technikos universitetu Bratislavoje, pateikėme rinkai mobilios aplikacijos "Mano studijos" beta versiją, kuri yra pilnavertė alternatyva "Universitetinės informacinės sistemos" "Studento portalui" "iOS" ir "Android" operacinių sistemų aplinkoje.

 • 072019

  Universitetinės informacinės sistemos modulis "Stipendijos" dabar jau gali pervedinėti studentams stipendijas į kitomis nei nacionaline valiuta vedamas sąskaitas, įskaitant ir automatinius pervedimus naudojantis tarptautinių banko atsiskaitymo paslaugomis.

 • 062019

  Universitetinėje informacinėje sistemoje naujai galima rasti agendą, skirtą bendram studijų skyriaus laiškų kūrimui ir mokančią pritaikyti teisinio skyriaus iš anksto paruoštus pavyzdžius bei individualius duomenis apie studentus bei jų studijas.

 • 052019

  Prie „Universitetinės informacinės sistemos“ buvo pridėtas visiškai naujas „Studentų mokymo vertinimo“ modulis. Aplikacijų pakuotė apima precizišką anketų studentams paruošimą, jų įvertinimą ir vadybos duomenų pateikimą ir pateikia vertingą priemonę mokymo kokybės universitete įvertinimui ir kėlimui. Nuo gegužės ja naudojasi Prahos Čekijos žemės ūkio universitetas.

 • 042019

  Aukštosioms mokykloms, kurios tapo mūsų klientais, siūlome dar pakelti prieigos prie „Universitetinės informacinės sistemos“ saugumo lygį pasitelkiant daugiafaktorinį autentizavimą mobiliuoju telefonu. Pirmoji šia galimybe pasinaudojo Bratislavos Slovakijos technikos universitetas.

 • 032019

  Kovo pradžioje atšventėme devynioliktąjį Universitetinės informacinės sistemos ir tuo pačiu devintąjį mūsų bendrovės gimtadienius.

 • 022019

  Su džiaugsmu galime pranešti, kad Universitetinę informacinę sistemą instaliavo jau keturiolikta aukštoji mokykla - Prahos Aukštoji kūrybinės komunikacijos mokykla.

 • 012019

  UIS "Bylų tvarkymo" modulis dabar jau turi savo įrangą, remiančią sąsajų bendravimą su "DATALAN" bendrovės tiekiama "RK Memphis" bylų tvarkymo paslauga.

 • 122018

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112018

  Mums malonu pranešti, kad mūsų klientu tapo Aukštoji kreatyvios komunikacijos mokykla, su kuria pasirašėme UIS įdiegimo sutartį.

 • 102018

  Mūsų bendrovė sėkmingai persikraustė į naujas gražias neoklasikinės vilos patalpas pačioje Masarykova kvartalo širdyje. Nuo šiol mūsų adresas yra Roubalova 13.

 • 092018

  IS4U viečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams S4U 2018, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 082018

  Suderinome „Universitetinę informacinę sistemą“ su bendrovės „Your system“ aplinka taip, kad būtų įmanoma parodyti „Studento kortelę" mobiliuoju telefonu, naudojant „Wallet“ aplikaciją.

 • 072018

  Į naujuosius Europos Sąjungos įstatymus, reguliuojančius asmens duomenų apsaugą, Universitetinė informacinė sistema atsiliepė išplėtota „Elektroninių sutikimų“ aplikacija, kurios pagalba vartotojai gali valdyti savo sistemoje sukauptų asmens duomenų apimtį ir panaudojimą.

 • 062018

  Universitetinė informacinė sistema savo vartotojams leidžia pilnai tvarkyti dokumentus elektronine forma, kuri yra prieinama tiek stojantiesiems, tiek studijų skyriaus darbuotojams, o taip įgalina leidžia naudoti kvalifikuotus antspaudus.

 • 052018

  IS4U atstovai dalyvavo tradicinėje EUNIS-CZ konferencijoje Špindlerův Mlýn mieste, kur skaitė pranešimą "Kūrybinių pasiekimų kaupimas universitetinėje IS ir jų įjungimas į vidinio vertinimo sistemą". Pranešimas pristatė praktinį vienos iš dabartinių UIS naujovių panaudojimą.

 • 042018

  UIS gali didžiuotis nauju moduliu, skirtu vidiniam kokybės vertinimui. Balandį mes paleidome aplikacijų grupę, skirtą duomenų nustatymui, rinkimui ir apdorojimui su tikslu įvertinti Brno Mendelio universiteto kokybę.

 • 032018

  Kovo mėnesį sėkmingai baigėme Universitetinės informacinės sistemos bylų aptarnavimo modulių įdiegimą kitose dviejose aukštosiose mokyklose – ŠKODA AUTO aukštojoje mokykloje ir Slovakijos žemės ūkio universitete.

 • 022018

  Universitetinė informacinė sistema švęs savo 18 metų gimtadienį.
  Mums tai reiškia daugiau racionalumo ir daugiau konservatyvumo sistemos elgesyje.
  Dovanas prašome siųsti adresu, nurodytu kontaktuose.

 • 012018

  Sausį sėkmingai užbaigėme Universitetinės informacinės sistemos implementaciją NEWTON Academy aukštojoje mokykloje.

 • 122017

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112017

  Universitetinės informacinės sistemos aplikacija papildyta nauja kontekstine pagalbos programa, kuri žymiai palengvina UIS darbotvarkių vartotojų orientaciją.

 • 102017

  IS4U viečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams S4U 2017, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 092017

  Mūsų bendrovė paruošė įrankių rinkinį, kuris leis universitetams apibrėžti savo saugumo politiką slaptažodžių sudėtingumo srityje ir išlaikyti minimalius saugumo standartus, kuriuos garantuoja IS4U.

 • 082017

  Visos instaliuotos Universitetinės informacinės sistemos buvo sėkmingai perkoduotos į UTF-8 kodų sistemą, kas tarp kitko leidžia užsaugoti informaciją apie užsienio studentus bei publikacijas egzotiškomis kalbomis.

 • 072017

  Mūsų Universitetinė informacinė sistema dabar jau gali pasiūlyti galimybę sukurti individualius siuntinėjamų elektroninių laiškų šablonus ir precizišką jų planavimo sistemą Prahos žemdirbystės universitete.

 • 062017

  Mūsų bendrovė užbaigė diegti eGovernment modulį, skirtą tiekti dokumentus slovakų studentams Bratislavos Slovakijos technikos universiteto nacionalinių duomenų saugyklų pagalba.

 • 052017

  Dabar jau galite pažiūrėti mūsų pasirodymo šiuometiniame EUNIS Slovakija, skirto 21. amžiaus informacinių sistemų problematikai, įrašą.

 • 042017

  IS4U atstovus galėsite sutikti švenčiant organizacijos EUNIS Slovakijoje 20-ies metų jubiliejų ir taip pat Čekijos EUNIS organizacijos jubiliejinėje konferencijoje kuri vyks Špindlerův Mlýn mieste.

 • 032015

  IS4U tradiciškai sponsoriaus dovana ir dalyvavimu specialistų žiuri parėmė jaunų vidurinių mokyklų talentų konkursą Expo Science Amavet.

 • 022017

  "Bylų tarnybos" modulis, kuris tiekiamas kartu su Universitetine informacine sistema, buvo sertifikuotas sutinkamai su Slovakijos respublikos įstatymu dėl registratūros.

 • 012017

  IS4U bendrovei pavyko gauti dotaciją projektui "Univergo", siekiančiam inovuoti Universitetinę informacinę sistemą, skirtą studentų ir dėstytojų darbui. Dotaciją skyrė "Verslo ir investicijų agentūros" paramos programa.

 • 122016

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112016

  Mūsų bendrovės darbuotojai sėkmingai užbaigė UIS implementaciją Aukštojoje verslo ir teisės mokykloje. Nuo gruodžio 1 d. sistema veiks rutiniškai.

 • 102016

  Seminare UNINFOS 2016, kuris vyks Banská Bystrica mieste, IS4U bendrovės atstovai skaitys paskaitą apie tai, kaip informacinė sistema peržengia studijų problematikos ribas.

 • 092016

  Mūsų bendrovė kviečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams S4U 2016, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 082016

  Daugiau nei pusė mūsų klientų jau naudojasi Universitetinės informacinės sistemos instaliacija, kuri visuose lygiuose pilnai remiasi UTF-8 kodais.

 • 072016

  Jau dauguma mūsų klientų naudojasi Universitetine informacine sistema, kuri dabar susieta su elektroninio pašto dėžute bei Microsoft Office 365 debesies kalendoriumi.

 • 062016

  IS4U pasirašė sutartį dėl Universitetinės informacinės sistemos implementacijos ateinančiais akademiniais metais Aukštojoje verslo ir teisės mokykloje (Vysoká škola podnikání a práva). Tai turėtų uštikrinti vieningą studijų informacinę sistemą aukštojo švietimo sferoje, kuri bus bedra visoms Akademinio aljanso [didžiausia aukštąsias mokyklas vienijanti organizacija Čekijoje, vert. past] narėms.

 • 052016

  EUNIS 2016 konferencijoje, kuri vyko Špindlerův Mlýn mieste, pristatėme savo daugiametę patirtį uštikrinant saugumą Universitetinės informacinės sistemos vystymo ir naudojimo sąlygomis. Atsižvelgėme į galimus rizikos faktorius šioje srityje, susijusius su akademine aplinka.

 • 042016

  Remiantis naujai sudaryta licenzine sutartimi su Brno Mendelio universitetu, mūsų bendrovė tapo išimtine Universitetinės informacinės sistemos sprendimų tiekėja visam pasauliui.

 • 032016

  Po beveik metus trukusio darbo ketiname perinstaliuoti pirmiems klientams Universitetinės informacinės sistemos versiją, pilnai ir visuose lygiuose remiamą UTF-8 kodų sistemos.

 • 022016

  IS4U bendrovės technologijų kūrėjai ruošia jums Universitetinę informacinę sistemą jau 16 metų. Po keturių metų vasario 29. dieną atšvęskime kartu Jūsų mėgstamos Informacinės sistemos gimtadienį.

 • 012016

  Naudodamiesi CzechInvest agentūros parama, mūsų vartotojams ruošiame žymią naujovę Universitetinėje informacinėje sistemoje ir jos aplikacijose mūsų technologiniuose projektuose Alpaca, Univergo ir UIS Reloaded.

 • 122015

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112015

  IS4U išvystė kompleksišką viešojo rakto infrastruktūros sprendimą dvisąskaitiniam darbuotojų autentifikavimui, skirtą kai kurioms UIS aplikacijoms Bratislavos Slovakijos technikos universitete. Projektas apima sertifikuojančio autoriteto, UIS sąsajų, pilnos metodikos, 3 000 tapatybės kortelių ir jų skaitytuvų sukūrimą.

 • 102015

  Trys ilgamečiai bendradarbiai ir vedėjai tapo naujais bendrovės IS4U nariais: Jan Dvořák (vystymo vedėjas), Jiří Janoušek (UIS grupės vadovas) ir Aleš Kutín (duomenų bazių architektas).

 • 092015

  Bendradarbiaudami su Technikos universitetu Zvolene sprendžiame, kaip Universitetinėje informacinėje sistemoje įvesti elektroninį užsienio kalbų mokymą multimedialios mokymo medžiagos pagalba. Šio bendradarbiavimo rėmuose apmokėme Užsienio kalbų instituto darbuotojus kaip naudotis e-mokymo mokymo moduliu UIS.

 • 082015

  IS4U, būdama Oracle Gold Partner, laimėjo konkursą, kad už daugiau nei milijoną kronų tiektų duomenų bazių sistemos „Oracle Database 12g“ licenzijas ir paramą Brno Mendelio universiteto pagrindinėms informacinėms sistemoms.

 • 072015

  Mūsų bendrovė kviečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams S4U 2015, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 062015

  IS4U sėkmingai užbaigė pirmą naujos IS, skirtos Univergo aukštajai mokyklai, vystymo etapą. Jį dotacija parėmė OPPI (verslo ir inovacijų operacinė programa). Šiuo metu jau baigtas revoliucinis „framework Alpaca“, kurio pagrindu bus vystomos šio modulinio sprendimo aplikacijos aukštosioms mokykloms.

 • 052015

  Mūsų bendrovė dalyvavo konferencijoje EUNIS 2015 Špindlerový Mlýn mieste. Ten netradiciniu būdu pristatė savo IS, skirtą aukštųjų mokyklų studijoms bei moksliniams tyrimams. Šios srities specialistus klausytojų tarpe sudomino ne vien tik pats sprendimas, bet ir daugiametė patirtis diegiant IS Čekijos ir Slovakijos aukštosiose mokyklose.

 • 042015

  Bendrovės IS4U darbuotojai sėkmingai užbaigė UIS implementaciją Prahos Čekijos žemdirbystės universitete. Nuo balandžio 1. sistema veikia rutiniškai.

 • 032015

  IS4U tradiciškai sponsoriaus dovana ir dalyvavimu specialistų žiuri parėmė jaunų vidurinių mokyklų talentų konkursą Expo Science Amavet, kuris, globojamas Brno miesto mero, vyko istorinėse miesto rotušės patalpose.

 • 022015

  IS4U bendrovės technologijų kūrėjai ruošia jums Universitetinę informacinę sistemą jau 15 metų. Atšvęskime vasario pabaigoje – kovo pradžioje jūsų pamėgtos informacinės sistemos gimtadienį kartu.

 • 012015

  Bendrovė IS4U tapo studentų konferencijos, skirtos inovacijoms, technologijoms ir mokslui – Excel@FIT 2015, rengiamos Brno Aukštosios technikos mokyklos informacinių technologijų fakultete, sponsoriumi bei sidabriniu partneriu.

 • 122014

  Mūsų bendrovė pasirašė sutartį su BIBS aukštąja mokykla dėl Universitetinės informacinės sistemos e-mokymo modulio įdiegimo nuo 2014/2015 mokslo metų vasaros semestro.

 • 122014

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112014

  IS4U laimėjo konkursą paruošti multimedijų prezentaciją rūmų žirgynui, kurį paskelbė Multifunkcinis Lednice rūmų centras. Mūsų darbo rezultatus galite pamatyti kitais metais Lednice rūmuose.

 • 102014

  Bendrovė IS4U, ruošdamasi įžengti į Austrijos ir Vokietijos rinką, paruošė internetinę prezentaciją ir produkto „Universitetinė informacinė sistema“ tinklapį vokiečių kalba. Taip pat į vokiečių kalbą buvo išversta informacinė brošiūra apie UIS.

 • 092014

  Mūsų bendrovė kviečia visus universitetuose servisą teikiančius vartotojus į tradicinį seminarą partneriams, skirtą Universitetinei informacinei sistemai. Daugiau informacijos rasite events.is4u.cz tinklapyje.

 • 082014

  Bendradarbiaujame su partneriais Bratislavos STU ir Prahos VŠE, siekdami pastiprinti Universitetinei informacinei sistemai skirtos infrastruktūros virtualizaciją ir jau rugsėjo mėnesį pateikti vartotojams naująją techninę įrangą.

 • 072014

  Monikutei Majerovai a Sonytei Šormovai, kurios gimė 2014 m. birželį, visa mūsų bendrovė linki geros sveikatos, džiaugsmingos vaikystės ir daugybės laimingų gyvenimo įvykių.

 • 062014

  Mūsų bendrovė pasirašė sutartį su Newtono koledžu dėl Universitetinės informacinės sistemos studijų modulio įdiegimo nuo 2014/15ųjų mokslo metų.

 • 052014

  Milanas Šormas pristatė savo žinias paskaitoje Trumpai apie darvinizmą: 15 Perl kalbos vystymosi metų pirmo Čekijoje Perl seminaro metu. Mūsų bendrovė aktyviai remia Perl bendruomenę ir naudojasi jos sprendimais vystydama UIS.

 • 042014

  IS4U gavo dotaciją OP Podnikání a inovace (Operacinės programos Verslas ir inovacija) rėmuose, kad išvystytų naują informacinę sistemą aukštosioms mokykloms. Nauja sistema savo vartotojams pateiks revoliucinį grafinį interfeisą ir naujovišką vidinę architektūrą.

 • 042014

  Mūsų bendrovė pasirašė sutartį dėl Universitetinės informacinės sistemos studijinio ir mokslinių tyrimų modulio implementacijos Čekijos žemės ūkio universitete Prahoje.

 • 032014

  IS4U remia jaunus ir perspektyvius mokslininkus AMAVET (Jaunimo, mokslo ir technikos asociacijos) talentų konkurse, kurio regionalinis turas vyko Brno miesto rotušėje kovo 11. d. Jame dalyvavo ir mūsų bendrovės atstovas.

 • 022014

  Pristatėme rinkai naują Universitetinės Informacinės Sistemos modulį, skirtą studijų programų akreditacijai ir reakreditacijai, kuris pravers ruošiant šioms procedūroms reikalingą medžiagą.

 • 012014

  Universitetinė informacinė sistema tarp kita ko naujai slapukų pagalba užtikrina vartotojų autentiškumą. Mūsų vartotojai dabar gali pilnai atsijungti nuo sistemos. Šis naujas būdas bus palaipsniui įdiegtas visiems klientams.

 • 122013

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 122013

  Brno Mendelio universitete instaliuota Universitetinė sistema peržengė milijardo vartotojų prisijungimų ribą. Šiems ir kitiems vartotojams linkime gražiai praleisti Kalėdų šventes ir sėkmingai įžengti į 2014tuosius metus.

 • 112013

  Bendrovė savo klientams paruošė naujus Prekybos centro, Kontaktų centro ir iš esmės atnaujintų studentams skirtų tvarkaraščių modulius. Šie moduliai buvo pristatyti seminare S4U. Jie įgyvendina mūsų filosofiją, siekiančią palengvinti aukštųjų mokyklų administracinį darbą.

 • 112013

  Pritaikydami savo sprendimą, skirtą projektui Vidinės lavinimo kokybės užtikrinimo sistemos įvedimas, Slovakijos Technikos Universiteto Trnavos Medžiagų Technologijų Fakultete įvedame savo produktą Sancho, kuris įgalins skenuoti studentų testų atsakymų lapus ir juos įvertinti universitetinėje informacinėje sistemoje.

 • 102013

  Mūsų bendrovė viešai paskelbė naują internetinę prezentaciją, propaguojančią mūsų darbo filosofiją – padedame universitetams taisyklingai išnaudoti informacines technologijas administracinio darbo palengvinimui.

 • 092013

  Nuoširdžiai kviečiame visus klientus į tradicinį partnerišką seminarą S4U 2013, daugiau sužinosite tinklapyje events.is4u.cz.

 • 082013

  Perkeliame Brno UIS Mendelio Universiteto klasterį UIS į naują, modernesnę serverių patalpą. Sėkmingas ir labai greitas perkraustymas pavyko mūsų sistemos administratorių dėka. Labai jiems ačiū.

 • 072013

  IS4U tapo nauju bendrovės Altova partneriu. Būdas, kuriuo ji kuria tinklapio spausdinimo versijas, leis mūsų klientams visapusiškai tvarkyti spausdinimo iš Universiteto informacinės sistemos versijas.

 • 062013

  Birželio 12. – 14. dienomis pravedėme derybas su konferencijos EUNIS 2013 Rygoje dalyviais. Pavyko užmegzti bendradarbiavimą su bendrove DreamApply studijų užsienyje srityje ir pagilinti mūsų bendradarbiavimą Baltijos regione.

 • 052013

  Gegužės 16. ir 17. dienomis dalyvavome Čekijos Respublikos premjerą Petrą Nečasą lydinčioje misijoje į Lietuvą ir Latviją. Misijos metu užmezgėme keletą svarbių verslo kontaktų, kurie mums padės vystyti mūsų veiklą Baltijos šalyse.

 • 042013

  Bendrovė IS4U užbaigė savo ūkinius metus 2012/13 su teigiamais rezultatais ir visokeriopą pelną reinvestavo į savo produktus.

 • 032013

  Paleidome naują mūsų pagrindinio produkto tinklapį Universitetinė informacinė sistema.

 • 022013

  Bendrovė IS4U atstovavo Čekijos Respubliką pasauliniame bendrovės Microsoft suvažiavime GEPS 2013, skirtame švietimo sričiai.

 • 012013

  Bendrovės IS4U direktorius, ponas Milanas Šormas buvo apdovanotas konkurse 2012 metų verslininkas, kurią organizuoja bendrovė Ernst & Young.

 • 122012

  Bendrovė IS4U linki visiems tiekiejams, klientams, darbuotojams, draugams ir konkurentams sėkmingai įžengti į Naujuosius metus.

 • 112012

  Partneriškos bendrovės Microsoft kompetencijos - Independent Software Vendor ir Software Development - dabar buvo sujungtos į naują auksinę mūsų bendrovės kompetenciją – Application Development.

 • 102012

  Bendrovė IS4U iki šios dienos išpildė visas sąlygas auksinei narystei Microsoft Partner Network Independent Software Vendor kompetencijoje. Labiausiai prie to prisidėjo produktas Roger: Racionalus tvarkaraščių generavimas.

 • 102012

  Ir vėl mums pasisekė Microsoft Partner Network tinkle – išlaikę dar vienus sertifikacinius egzaminus ir sėkimingai įgyvendindami mūsų klientų projektus, įgijome dar vieną sidabrinę kompetenciją: Silver Software Development.

 • 102012

  2012 m. spalio 1. d. čia: www.time-tables.com viešai pristatėme programos „Roger – Racionalus tvarkaraščių generavimas“  versiją 1.5. Visiems dabartiniams ir būsimiems vartotojams linkime su malonumu ir efektyviai ja naudotis kuriant aukštųjų mokyklų bei jų fakultetų tvarkaraščius.

 • 092013

  Bendrovė IS4U sėkmingai, su teigiamais ūkiniais rezultatais užbaigė ūkinius 2011/2012 metus, ir visą bendrovės pelną panaudojo tam, kad sukurtų šiuometinės krizės metu reikalingas atsargas, bei tolesniam vystymuisi.

 • 082012

  Mūsų bendrovė įgijo naują sidabrinę kompetenciją programoje Microsoft Partner įdiegdama produktus SQL Server, SharePoint Server, Exchange Server ir Office365. Tikimės, kad dabar galėsime pasiūlyti mūsų klientams geresnius jų projektų sprendimus.

 • 082013

  Bendrovės darbuotojai pergyveno itin vaisingą savaitę – vienos savaitės metu mūsų darbuotojams gimė trys vaikai.

 • 072012

  Pagal išankstines sutartis, mūsų bendrovė įdiegė ir aptarnauja modulį Bylų aptarnavimas UIS Nitros Konštantíno Filozofo Universitete ir Prahos Čekijos Žemdirbystės Universtete.

 • 062012

  Pirmo masinio darbuotojų sertifikavimo dėka IS4U jau turi net keturis sertifikuotus MCP specialistus, besirūpinančius bendrovės duomenų bazių, techninėmis ir programavimo priemonėmis.

 • 052012

  Nepaisant didelės konkurencijos, bendrovė IS4U įgijo inovacinį vaučerį bendradarbiauti su Mendelio Universitetu. Bendro projekto tikslas yra sukurti pilotinį duomenų sandėlio projektą, panaudojant Business Intelligence technologiją UIS aplinkoje.

 • 042013

  Mūsų bendrovės darbuotojų patirtis pravertė Brno Mendelio Universiteto tarptautinam projektui IPPHEAE ir jo vykdytojams. Šis projektas yra skirtas kurti priemones ir metodus kovai su  plagijatais Lietuvos Nacionalinėje Bibliotekoje.

 • 032012

  Mūsų bendrovė birželio mėnesį dalyvaus – kaip auksinis konferencijos partneris - tarptautinėje konferencijoje EUNIS 2012 Portugalijoje. Jos prezentacija pristatys kompleksišką sprendimą aukštosioms mokykloms visoje Europoje.

 • 032012

  Mūsų bendrovė patenkino visus reikalavimus kompetencijai Independent Software Vendor (nepriklausomas programavimo produktų vystytojas) įgyti ir tapo sidabriniu bendrovės Microsoft Corporation partneriu.

 • 022012

  Bendrovės IS4U darbuotojai dalyvaus Microsoft Global Education Partner Summit 2012, kur toliau ieškos galimybių vystyti produktus aukštosioms mokykloms ir taip pat pristatys produktą Roger.

 • 012012

  Mūsų klientams surengėme techninį seminarą apie naujai ruošiamo produkto Roger: Racionalus tvarkaraščių generavimas beta versiją.

 • 012012

  Mūsų bendrovė pasirašė sutartį su Prahos Aukštąja Prekybos Mokykla, kad šiais metais įdiegs universitetinę informacinę sistemą.

 • 122011

  Bendrovės IS4U darbuotojai linki visiems vartotojams ir partneriams linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2012ųjų metų.

 • 112011

  Mūsų bendrovės sprendimas, skirtas AVG Distribution Switzerland AG, buvo paruoštas techninei saugumo sertifikacijos daliai PCI DSS Compliance.

 • 102011

  Bendrovės IS4U futbolo komanda išbandė savo jėgas šių metų turnyre „JIC futbolo talentas 2011" (JIC - Pietų Moravijos Inovacinis Centras, vert. past.). Jai pasisekė, kaip ir praėjusiais metais, apginti vieną iš medaliais apdovanotų pozicijų.

 • 102011

  Spalį bendrovė IS4U dalyvavo prekybos mugėje, skirtoje švietimui AKADÉMIA Bratislavoje. Ten pristatė produktą Universitetinė informacinė sistema ir savo požiūrį į aukštųjų mokyklų IS problematiką.

 • 102011

  Bendrovės IS4U futbolo komanda išbandys savo jėgas šių metų turnyre „JIC futbolo talentas 2011" (JIC - Pietų Moravijos Inovacinis Centras, vert. past.). Po praėjusių metų pergalės stengsis apginti "talento titulą".

 • 082011

  Mūsų bendrovė rugsėjį dalyvaus tarptautinėje konferencijoje UNINFOS 2011 Prešove. Būdama konferencijos partnere, pristatys savo produktus universitetams.

 • 082011

  Bendrovė IS4U vėl prisijungė prie bendrovės Apple programos iOS Developer Enterprise Partner ir tapo jos partnere.

 • 072011

  Aplankykite mūsų paviljoną, kuris yra Trinity Koledže Dubline.

 • 062011

  Mūsų bendrovė pasirašė sutartį su Bratislavos akademine bendruomene – Paneuropos Universitetu, kad šiais metais įdiegs Universitetinę informacinę sistemą.

 • 062011

  Aplankykite mūsų portalą, skirtą produkto EDU | One partneriškam vystymo projektui. Partnerystė padeda mums gauti aktualias informacijas apie IS vystymą ir galimybes jį įtakoti.

 • 062011

  Mūsų bendrovė laimėjo konkursą aptarnauti ir administruoti UIS Mendelio Universitete ir Zvoleno Technikos Universite.  Laimėjo ir konkursą įdiegti ir aptarnauti sistemą Slovakijos Žemdirbystės Universitete.

 • 052011

  Bendrovė IS4U kviečia savo dabartinius ir būsimus klientus į seminarą apie Universitetinę informacinę sistemą, kuris įvyks viešbutyje Rusava. Programa numato tarp kitko ir praktinį portalą bei racionalų tvarkaraščių generavimą. Daugiau apie tai sužinosite iš kvietimo.

 • 042011

  Duomenų bazių specialistas Miroslavas Prachařas sėkmingai įgijo MCTS: SQL Server 2008, Database Development sertifikatą. Gavęs šį sertifikatą, tapo duomenų sistemų, pagrįstų MS SQL Server, vystymo ir derinimo specialistu.

 • 042011

  IS4U sėkmingai ir su teigiamu rezultatu užbaigė ūkinius metus 2010/2011. Visas kolektyvas atšventė sėkmingą ūkinių metų pabaigą visuotiniu susibūrimu ir team building renginiu.

 • 042011

  Čekijos aukštųjų mokyklų ir universitetų atstovams parengėme jau antrą seminarą, skirtą produktui EDU | One. Ten prezentuos taip pat ir techninius šios IS architektūros sprendimus bei aplikacijų paskirstymo modelį. Smulkesnė informacija kvietime.

 • 032011

  Kovo 24 d. IS4U surengė jau antrą informacinį seminarą Slovakijos aukštųjų mokyklų ir universitetų atstovams, kuris nagrinėjo ruošiamos informacinės sistemos EDU | One, skirtos reguliuoti studijinę veiklą aukštosiose mokyklose, techninį sprendimą bei architektūrą.

 • 022011

  Šiandien IS4U pradeda partnerišką produkto EDU | One vystymo programą, daugiau sužinosite iš spaudos pranešimo.

 • 022011

  Mūsų bendrovė rengia jau antrą seminarą Slovakijos aukštųjų mokyklų atstovams, kuris nagrinės taip pat ir ruošiamos informacinės sistemos EDU | One, skirtos reguliuoti studijų veiklą aukštosiose mokyklose, techninį sprendimą ir architektūrą. Daugiau sužinosite iš kvietimo.

 • 012011

  Bendrovė IS4U kviečia Čekijos aukštųjų mokyklų ir universitetų atstovus į seminarą, nagrinėsiantį ruošiamą informacinę sistemą, skirtą reguliuoti studijų veiklą aukštosiose mokyklose. Daugiau sužinosite iš kvietimo.

 • 122010

  Bendrovės IS4U darbuotojai linki visiems mūsų vartotojams linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų 2011ųjų metų.

 • 122010

  Bendrovė IS4U tapo Oracle Partner Network nare su Gold Partner statusu. Mūsų klientai todėl gali naudotis pilna paslaugų pasiūla Oracle Database sityje, tame tarpe ir trijų OCP laipsnio ir vieno OCA laipsnio sertifikuotų darbuotojų paslaugomis.

 • 112010

  Mūsų bendrovė gavo tarptautinį 5 000 EUR vaučerį CENTROPE TT, skirtą paremti bendradarbiavimą vystant universitetų tvarkaraščių sudarymo algoritmus.

 • 112010

  Bendrovė IS4U tapo remiančiu organizacijos EUNIS Slovakija nariu.

 • 102010

  Mėnesio pradžioje buvo paskelbta angliška mūsų tinklapio versija.

 • 092010

  Brno Mendelio Universitetas nutraukė derybas su IS4U bendrove dėl technologijų perleidimo, tad technologijos perleistos nebuvo.

 • 082010

  Buvo pasklelbtas naujas mūsų bendrovės tinklapis. Jūsų atsiliepimus mielai perskaitysime čia: webmaster@is4u.cz.

 • 072010

  Mūsų bendrovė pradėjo bendradarbiauti vystant vidaus sistemų, skirtų reikšmingiems tiekėjams, saugumo užtikrinimo sprendimus AVG Technologies CZ, s.r.o.

 • 062010

  IS4U futbolo komanda nugalėjo „Pilnos alaus taurės 2010“ turnyre, kurį surengė Pietų Moravijos Inovacinis Centras. Turnyre dalyvavo 11 PMIC remiamų bendrovių komandų.

 • 052010

  Milanas Šormas (IS4U) a Tomášas Majeris (Mendelio Universitetas) parengė bendrą pranešimą konferencijoje EUNIS CZ. Pranešime aptarė aukštųjų mokyklų informacinių sistemų vystymo galimybes ir susilaukė keleto teigiamų atsiliepimų.

 • 042010

  Bendrovė atitiko priėmimo kriterijus kad gautų Pietų Moravijos Inovacinio Centro paramą.

 • 042010

  Naujai susikūrusi bendrovė pradėjo darybas su Brno Mendelio Universitetu dėl universitete vystomų sprendimų technologijų perleidimo.

Apie mus atsiliepė

 • „Buvo nuostabu stebėti, kaip lengvai bendrovė „IS4U“ suvienodino „Universitetinę informacinę sistemą“ dviejose, į vieną susijungusiose aukštosiose mokyklose. Esu patenkintas, kas mūsų universitetas turi profesionalią Informacinę sistemą ir jos dėka įgyvendina savo tikslus.“

  Vladimír Krajčík
  doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
  Pan-European University
  Čekijos Respublika
 • „Prahos aukštoji ekonomikos mokykla palaiko ir vysto ilgalaikius partnerystės santykius su bendrove „IS4U“, kuri yra komanda, kurios svarbiausi prioritetai yra atvirumas, patikimumas ir profesionalumas. Ši partnerystė garantuoja tai, kad studijų informacinė sistema padeda įgyvendinti pagrindinį...

  Milan Nidl
  Ing. Milan Nidl, MBA
  Prahos Aukštoji ekonomikos mokykla
  Čekijos Respublika
  více
 • „UIS yra kokybiška, patikima ir vartotojui patogi informacinė sistema, gebanti patenkinti beveik visus įmanomus aukštosios mokyklos poreikius. Jos vystymu ir eksploatacija rūpinasi patyrusi komanda, kuri lanksčiai ir greitai reaguoja į bet kokią problemą ir reikalavimus. Pagrindinį...

  Jan Říha
  Ing. Jan Říha
  Prahos Aukštoji ekonomikos mokykla
  Čekijos Respublika
  více
 • „Remdamasis savo patirtimi su kitomis informacinėmis sistemomis manau, kad tai yra geriausia studijų informacinė sistema Čekijos Respublikoje. Svarbiu faktu yra tai, kad IS4U darbuotojai yra tikri savo srities profesionalai ir bendradarbiavimas su jais, įdiegiant UIS, buvo nepriekaištingas...

  Pavel Neset
  Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
  Prahos Aukštoji prekybos mokykla
  Čekijos Respublika
  více
 • Priėmus Universitetinę informacinę sistemą, mums pavyko integruoti keletą sistemų į vieną visumą, kas žymiai pagerino gyvenimą vartotojams. Bendradarbiaudami su tiekėju ir kitais vartotojais, stengiamės toliau vystyti pagerinimus, kurie didins vartotojo komfortą ir be perstojo sieks, kad sistema atitiktų...

  Jiří Mach
  Ing. Jiří Mach
  Čekijos Žemės ūkio universitetas
  Čekijos Respublika
  více
 • „Universitetinė informacinė sistema visų pirma milžiniška dalimi palengvina man darbą. Prie to prisideda ir intuityvi navigacija. Visų darbotvarkių sujungimas į vieną sistemą leidžia gauti visas relevantiškas informacijas, nebereikia jų ieškoti įvairiose aplikacijose, ir taip pat atsiranda galimybė...

  Pavel Žufan
  doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  Brno Mendelio universitetas
  Čekijos Respublika
  více
 • „Bendradarbiavimas su kolektyvo IS4U nariais yra aukšto lygio, laikomasi raštiškų ir žodinių susitarimų. Nesame susidūrę su nenoru spręsti bet kurią mūsų problemą.“

  Andrea Bujdáková
  Ing. Andrea Bujdáková
  Slovakijos technikos universitetas Bratislavoje
  Slovakijos Respublika
 • „Vertiname su mumis bendradarbiaujančių partnerių iš IS4U korektiškumą, kurie yra UIS priežiūros paslaugų tiekėjais. Komunikacija per „helpdesk“ (paslauga, teikianti informaciją ir pagalbą) yra greita ir konstruktyvi, todėl Zvoleno Technikos universiteto UIS laikoma stabilia...

  Jana Námešná
  Ing. Jana Námešná
  Zvoleno Technikos universitetas
  Slovakijos Respublika
  více
 • „Bendrovė IS4U mūsų aukštajai mokyklai tiekia kompleksišką informacinę sistemą AIS. Pasirinkome sprendimą „iki rakto“, visą informacinę sistemą pas mus administruoja tik vienas darbuotojas, visa kita apima techninių paslaugų sutartis, sudaryta su IS4U. Su dabartiniu IS4U darbuotojų...

  Luděk Švejdar
  Mgr. Luděk Švejdar
  Škoda Auto Aukštoji mokykla
  Čekijos Respublika
  více
 • „Universitetinė informacinė sistema (UIS) mūsų mokyklai padėjo daug kartų suefektyvinti informacijos apie studentus ir dėstytojus naudojimą. Akademinei PEVŠ aplinkai atnešė naują, suprantamą ir vartotojui patogų komunikacijos būdą su universitetu. Įdiegti sistemą per labai trumpą...

  Milan Kollárik
  Milan Kollárik
  Paneuropinė aukštoji mokykla
  Slovakijos Respublika
  více
 • „Norime įvertinti bendradarbiavimą su bendrove IS4U, įdiegiant UIS Slovakijos žemės ūkio universitete Nitroje. Jauno kolektyvo paslaugumas ir profesionalumas – tai puiki „vyšnia ant torto“ sistemai, kuri mūsų universitete pagerins ir suefektyvins mokymo, mokslinį-tiriamąjį...

  Zuzana Palková
  doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
  Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje
  Slovakijos Respublika
  více
 • „Naudojame du bendrovės IS4U tiekiamos UIS sistemos modulius (apgyvendinimas, dokumentų tvarkymo tarnyba). Vertiname sklandžią integraciją į esamą universiteto infrastruktūrą ir tiekėjo atsižvelgimą į vartotojo poreikius, nepaisant to, kad buvo diegiamas ne visas kompleksas,...

  Ján Skalka
  Mgr. Ján Skalka, PhD.
  Nitros Konstantino Filosofo universitetas
  Slovakijos Respublika
  více
 • „Vertinu paslaugumą, greitą reagavimą ir norą spręsti mūsų problemas bei reikalavimus universitetinei informacinei sistemai. Man svarbiausia yra tai, kad visada sugebame susitarti ir rasti bendrą sprendimą.“

  Mária Urbanová
  Mgr. Mária Urbanová
  Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje
  Slovakijos Respublika
 • „Informacinę sistemą UIS pasirinkome tikėdamiesi, kad mūsų lavinimo institucijai suteiks kokybišką ir patikimą sistemingą pagalbą vystytis ir augti. Bendrovė IS4U mus įtikino savo proaktyviu ir profesionaliu elgesiu. Ir praėjus keletui mėnesių po UIS paleidimo IS4U specialistai komunikuoja nedelsdami,...

  Jana Glaic
  Mgr. Jana Glaic
  NEWTONO Koledžas
  Čekijos Respublika
  více
 • „Apsisprendėme įdiegti UIS atidžiai išanalizavę rinkoje siūlomas universitetines IS Čekijoje ir atsižvelgdami į korektišką, greitą ir patikimą IS4U kolektyvo elgesį su klientais. Manome, kad bandomam laikotarpiui priimtas LMS Elis naudojimas pastiprins mūsų sprendimą įdegti taip pat ir UIS studijų agendą.“

  Jitka Kominácká
  Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.
  B.I.B.S.
  Čekijos Respublika
 • „Rinkdamiesi naują Informacinę sistemą mūsų aukštajai mokyklai, skyrėme palyginti daug laiko. Norėjome įsitikinti, kad bus patenkinti visi mūsų dabartiniai poreikiai, įskaitant ir galimą tolesnį vystymąsi, o taip pat bus ir papildyti atsižvelgiant į mūsų reikalavimus ateityje. Nepaisant to, kad...

  Lukáš Novák
  Mgr. Lukáš Novák
  Aukštoji kūrybinės komunikacijos mokykla
  Čekijos Respublika
  více

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Brno Mendelio universitetas

Pavel Žufan

„Universitetinė informacinė sistema visų pirma milžiniška dalimi palengvina man darbą. Prie to prisideda ir intuityvi navigacija. Visų darbotvarkių sujungimas į vieną sistemą leidžia gauti visas relevantiškas informacijas, nebereikia jų ieškoti įvairiose aplikacijose, ir taip pat atsiranda galimybė integruoti gautus duomenis. Dargi sistema sugeba prisitaikyti prie vartotojo, be perstojo vystosi ir sprendžia aktualius poreikius, įskaitant ir įstatymų diktuojamus reikalavimus.“

Ing. Andrea Bujdáková
Slovakijos technikos universitetas Bratislavoje

Andrea Bujdáková „Bendradarbiavimas su kolektyvo IS4U nariais yra aukšto lygio, laikomasi raštiškų ir žodinių susitarimų. Nesame susidūrę su nenoru spręsti bet kurią mūsų problemą.“

Ing. Jana Námešná
Zvoleno Technikos universitetas

Jana Námešná

„Vertiname su mumis bendradarbiaujančių partnerių iš IS4U korektiškumą, kurie yra UIS priežiūros paslaugų tiekėjais. Komunikacija per „helpdesk“ (paslauga, teikianti informaciją ir pagalbą) yra greita ir konstruktyvi, todėl Zvoleno Technikos universiteto UIS laikoma stabilia ir patikima informacine sistema.“

Mgr. Luděk Švejdar
Škoda Auto Aukštoji mokykla

Luděk Švejdar

„Bendrovė IS4U mūsų aukštajai mokyklai tiekia kompleksišką informacinę sistemą AIS. Pasirinkome sprendimą „iki rakto“, visą informacinę sistemą pas mus administruoja tik vienas darbuotojas, visa kita apima techninių paslaugų sutartis, sudaryta su IS4U. Su dabartiniu IS4U darbuotojų kolektyvu turime patirtį nuo 2007 m. ir galime teigti, kad bendradarbiavimu esame labai patenkinti.“

Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
Prahos Aukštoji prekybos mokykla

Pavel Neset

„Remdamasis savo patirtimi su kitomis informacinėmis sistemomis manau, kad tai yra geriausia studijų informacinė sistema Čekijos Respublikoje. Svarbiu faktu yra tai, kad IS4U darbuotojai yra tikri savo srities profesionalai ir bendradarbiavimas su jais, įdiegiant UIS, buvo nepriekaištingas ir aukšto lygio.“

Ing. Jiří Mach
Čekijos Žemės ūkio universitetas

Jiří Mach

Priėmus Universitetinę informacinę sistemą, mums pavyko integruoti keletą sistemų į vieną visumą, kas žymiai pagerino gyvenimą vartotojams. Bendradarbiaudami su tiekėju ir kitais vartotojais, stengiamės toliau vystyti pagerinimus, kurie didins vartotojo komfortą ir be perstojo sieks, kad sistema atitiktų aktualius poreikius.

Milan Kollárik
Paneuropinė aukštoji mokykla

Milan Kollárik

„Universitetinė informacinė sistema (UIS) mūsų mokyklai padėjo daug kartų suefektyvinti informacijos apie studentus ir dėstytojus naudojimą. Akademinei PEVŠ aplinkai atnešė naują, suprantamą ir vartotojui patogų komunikacijos būdą su universitetu. Įdiegti sistemą per labai trumpą laiką pavyko dėl Brno bendrovės IS4U, s.r.o. darbuotojų kokybiško pasirengimo ir tolesnės paramos.“

doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje

Zuzana Palková

„Norime įvertinti bendradarbiavimą su bendrove IS4U, įdiegiant UIS Slovakijos žemės ūkio universitete Nitroje. Jauno kolektyvo paslaugumas ir profesionalumas – tai puiki „vyšnia ant torto“ sistemai, kuri mūsų universitete pagerins ir suefektyvins mokymo, mokslinį-tiriamąjį ir eksploatacijos procesą.“

Ing. Jan Říha
Prahos Aukštoji ekonomikos mokykla

Jan Říha

„UIS yra kokybiška, patikima ir vartotojui patogi informacinė sistema, gebanti patenkinti beveik visus įmanomus aukštosios mokyklos poreikius. Jos vystymu ir eksploatacija rūpinasi patyrusi komanda, kuri lanksčiai ir greitai reaguoja į bet kokią problemą ir reikalavimus. Pagrindinį dėmesį skiria savo klientų poreikiams ir laikosi labai profesionalaus požiūrio, kurį IT srityje norėčiau sutikti dažniau.“

Mgr. Ján Skalka, PhD.
Nitros Konstantino Filosofo universitetas

Ján Skalka

„Naudojame du bendrovės IS4U tiekiamos UIS sistemos modulius (apgyvendinimas, dokumentų tvarkymo tarnyba). Vertiname sklandžią integraciją į esamą universiteto infrastruktūrą ir tiekėjo atsižvelgimą į vartotojo poreikius, nepaisant to, kad buvo diegiamas ne visas kompleksas, o tik mažoji jo dalis. Pozityviai mus nustebino greita reakcija į reikalavimus atlikti nestandartinius pakeitimus, diegiant sistemą.“

Mgr. Mária Urbanová
Slovakijos žemės ūkio universitetas Nitroje

Mária Urbanová

„Vertinu paslaugumą, greitą reagavimą ir norą spręsti mūsų problemas bei reikalavimus universitetinei informacinei sistemai. Man svarbiausia yra tai, kad visada sugebame susitarti ir rasti bendrą sprendimą.“

Mgr. Jana Glaic
NEWTONO Koledžas

Jana Glaic „Informacinę sistemą UIS pasirinkome tikėdamiesi, kad mūsų lavinimo institucijai suteiks kokybišką ir patikimą sistemingą pagalbą vystytis ir augti. Bendrovė IS4U mus įtikino savo proaktyviu ir profesionaliu elgesiu. Ir praėjus keletui mėnesių po UIS paleidimo IS4U specialistai komunikuoja nedelsdami, patikimai ir draugiškai.“

Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.
B.I.B.S.

Jitka Kominácká „Apsisprendėme įdiegti UIS atidžiai išanalizavę rinkoje siūlomas universitetines IS Čekijoje ir atsižvelgdami į korektišką, greitą ir patikimą IS4U kolektyvo elgesį su klientais. Manome, kad bandomam laikotarpiui priimtas LMS Elis naudojimas pastiprins mūsų sprendimą įdegti taip pat ir UIS studijų agendą.“

Mgr. Lukáš Novák.
Aukštoji kūrybinės komunikacijos mokykla

Lukáš Novák „Rinkdamiesi naują Informacinę sistemą mūsų aukštajai mokyklai, skyrėme palyginti daug laiko. Norėjome įsitikinti, kad bus patenkinti visi mūsų dabartiniai poreikiai, įskaitant ir galimą tolesnį vystymąsi, o taip pat bus ir papildyti atsižvelgiant į mūsų reikalavimus ateityje. Nepaisant to, kad naudojamės sistema palyginti neseniai, jau dabar matome, kad pasirinkome teisingai. Dideliu privalumu yra pagalba „Helpdesk“ forma ir greitas visų komplikacijų sprendimas.“

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Pan-European University

Vladimír Krajčík „Buvo nuostabu stebėti, kaip lengvai bendrovė „IS4U“ suvienodino „Universitetinę informacinę sistemą“ dviejose, į vieną susijungusiose aukštosiose mokyklose. Esu patenkintas, kas mūsų universitetas turi profesionalią Informacinę sistemą ir jos dėka įgyvendina savo tikslus.“

Ing. Milan Nidl, MBA
Prahos Aukštoji ekonomikos mokykla

Milan Nidl „Prahos aukštoji ekonomikos mokykla palaiko ir vysto ilgalaikius partnerystės santykius su bendrove „IS4U“, kuri yra komanda, kurios svarbiausi prioritetai yra atvirumas, patikimumas ir profesionalumas. Ši partnerystė garantuoja tai, kad studijų informacinė sistema padeda įgyvendinti pagrindinį aukštosios mokyklos tikslą, būtent užtikrinti, kad „Prahos aukštoji ekonomikos mokykla būtų moderniu, efektyviai valdomu ir naujovėms atviru universitetu“.“

Pasirink kalbą | Lietuviškai