Naše hlavné zásady

Individuálny prístup

Aktívne hľadáme cesty, ako podporiť strategické ciele našich zákazníkov. Podporujeme unikátne procesy u zákazníka, pomocou individuálneho prístupu k ich riešeniu zaistíme prispôsobenie našich produktov a súčasne pomôžeme nájsť optimálne výsledné riešenie.

Dôraz na kvalitu

V našej spoločnosti dbáme na detail – každé riešenie je len tak dobré, ako je dobrý jeho najslabší článok. Názory našich zákazníkov nás veľmi zaujímajú – bez spokojných užívateľov nemôže byť žiadny spoločný projekt dlhodobo úspešný.

Pravidelné vzdelávanie

Chceme našim zákazníkom prinášať len tie najlepšie riešenia na najlepších dostupných technológiách. Pravidelné vzdelávanie všetkých našich zamestnancov sprístupňuje nové technológie našim zákazníkom a podieľa sa na úspechu našich riešení.

Referencie

Náš tím

Posunout do leva
Milan Šorm
Milan Šorm
CTO/CFO
Tomáš Majer
Tomáš Majer
COO
Petr Dadák
Petr Dadák
CIO
Aleš Kutín
Aleš Kutín
Database Architect
Eva Praxová
Eva Praxová
Office Manager
Tomáš Ruprich
Tomáš Ruprich
Systems Team Leader
Martin Tyllich
Martin Tyllich
QA Team Leader
Tomáš Klein
Tomáš Klein
Developer Senior
Jan Konstant
Jan Konstant
Developer Senior
Filip Malimánek
Filip Malimánek
Developer Senior
Petr Ondrejka
Petr Ondrejka
Developer Senior
Jan Šorm
Jan Šorm
Developer Senior
Tereza Kutínová
Tereza Kutínová
Developer
Alena Tesařová
Alena Tesařová
Developer
Arina Staraststina
Arina Staraststina
UX Specialist
Hana Netrefová
Hana Netrefová
Localization Specialist
Roman Jíra
Roman Jíra
Layout and Design Specialist Junior
Martina Hrbková
Martina Hrbková
QA Specialist
Jitka Šedá
Jitka Šedá
QA Specialist
Jiří Matějka
Jiří Matějka
Developer Junior
Radek Pištělák
Radek Pištělák
Developer Junior
Ondřej Slimák
Ondřej Slimák
Developer Junior
Denisa Šrámková
Denisa Šrámková
Developer Junior
Šimon Vicen
Šimon Vicen
System Administrator Junior
Posunout do prava

Ďalšie informácie

Milan Šorm
CTO/CFO

Milan Šorm

Dlhoročný architekt riešenia Univerzitného informačného systému Mendelovej univerzity, inštruktor LCNA a autor koncepcie a stratégie rozvoja IT tejto univerzity v rokoch 2001-2009. Predtým Senior Business Architect zodpovedný za návrh a vývoj kompletnej architektúry medzinárodného obchodu významného dodávateľa bezpečnostných riešení. Autor architektúry a jadra riešenia Technologického IS pre jadrovú energetiku v rámci skupiny ČEZ. Vo svojom voľnom čase sa venuje čítaniu, turistike a spoločenskému tancu.

Tomáš Majer
COO/Leading Architect

Tomáš Majer

Prevádzkový riaditeľ spoločnosti zodpovedný za riadenie tímu a projektové vedenie jednotlivých zákaziek. Súčasne je tiež úspešným obchodníkom, ktorý dokázal riadiť rad projektov k plnej spokojnosti našich zákazníkov. V predchádzajúcich rokoch pôsobil sedem rokov ako vedúci rozvoja študijného systému, ktorý je v súčasnej dobe rutinne používaný v Českej i Slovenskej republike. Mimo práce ho môžete stretnúť na bicykli, tenisových kurtoch alebo pri sledovaní formule 1.  

Petr Dadák
CIO/Architect

Petr Dadák

Cisco Certified Network Professional, Oracle Certified Professional, inštruktor LCNA, architekt sieťových, databázových a systémových riešení na Mendelovej univerzite v Brne. Autor súčasnej nosnej infraštruktúry univerzity a infraštruktúrneho riešenia informačného systému. V spoločnosti sa zaoberá návrhom architektúr a infraštruktúr zákazníckych riešení s ohľadom na vysokú dostupnosť, škálovateľnosť, robustnosť a zaistenie bezpečnosti.

Tomáš Ruprich
Systems Team Leader

Tomáš Ruprich

Cisco Certified Network Associate, konzultant LCNA, šesť rokov správcom nosnej siete a serverov Mendelovej univerzity, dva roky 2nd Level Engineer zaisťujúci servis Cisco prvkov v dátových centrách zákazníkov v spoločnosti Dimension Data. V tíme má na starosti implementáciu a správu serverov a infraštruktúry firemných aj  zákazníckych riešení. Zaisťuje technickú podporu tímu, takže sa všetci členovia môžu naplno venovať svojej práci. Tomáš hral sedem rokov hádzanú za tím Hádzaná Brno, zaujíma sa o život v prírode a miluje varenie, najmä grilovanie.

Aleš Kutín
Database Architect

Aleš Kutín

Špecialista databázových technológií, Oracle Certified Professional a správca dátových skladov našich riešení. Zaoberá sa predovšetkým analýzou dátových tokov implementovaných aplikácií a systémov spolu s následným návrhom a realizáciou dátovej vrstvy. Jeho odborným záujmom je diagnostika, tuning databáz a návrh aplikácií v oblasti Business Intelligence. Aleš je vášnivým hráčom mariáša a tarokov, jedným z jeho veľkých životných snov je navrhnúť a postaviť svetoznámy most.

Tomáš Klein
Developer Senior

Tomáš Klein

Od roku 2008 vedúci vývoja študijného modulu informačného systému. Špecializuje sa predovšetkým na analýzu študijných procesov vysokých škôl, ale je tiež autorom softwaru pre správu identifikačných a prístupových kariet. Jeho odborným záujmom je rýchlostná optimalizácia kritických aplikácií v záťažových špičkách, napr zápisy študentov na VŠ. Medzi jeho najväčšie koníčky patrí bowling a tvorba krátkych komiksov zo života našej spoločnosti.

Tereza Kutínová
Developer

Tereza Kutínová

Tereza pôsobí vo vývojovom tíme od roku 2004 a špecializuje sa na problematiku riešenia vedecko-výskumnej agendy. Pred svojím odchodom na materskú dovolenku sa  venovala problematike správy publikačnej činnosti a systémom na tvorbu životopisov. Vo svojom voľnom čase sa venuje svojej rodine a čítaniu vedecko-technickej literatúry. Ak nájde chvíľu času, tiež si rada zajazdí na koni.

Hana Netrefová
Localization Specialist

Hana Netrefová

Zaisťuje školenie koncových užívateľov, organizuje podporu zákazníkov pomocou nástroja Help Desk a riadi internacionalizáciu a lokalizáciu našich riešení. V rámci zabezpečovania kvality produktov vykonáva výstupnú kontrolu a test užívateľskej prívetivosti riešenia. 15 rokov reprezentovala Českú republiku v plávaní, v roku 1998 získala zlatú medailu na Majstrovstvách Európy v Sheffielde a je trojnásobnou účastníčkou Olympijských hier. Vo svojom voľnom čase vedie kurzy jógy a venuje sa cyklistike.

Martin Tyllich
QA Team Leader

Martin Tyllich

Martin sa podieľa na užívateľskej podpore a preškoľovaní koncových užívateľov našich produktov. Počas svojho pôsobenia na Mendelovej univerzite sa vypracoval zo  zástupcu systémového integrátora až na pozíciu integrátora univerzitného, získal tiež veľké množstvo praktických skúseností s prevádzkou a podporou Univerzitného informačného systému. Vo voľnom čase sa venuje turistike, počítačovým hrám, ak mu výjde čas, tak aj železničnému modelárstvu.

Jitka Šedá
QA Specialist

Jitka Šedá

Autorka všetkých užívateľských a prevádzkových dokumentácií našich produktov, organizátorka partnerských stretnutí, školení a konferencií. Predtým pôsobila ako systémový integrátor na rôznych pracoviskách Mendelovej univerzity a jej životným dielom je dvadsaťzväzková dokumentácia Univerzitného informačného systému. Jitka vo svojom voľnom čase rada cestuje, hubári, číta populárnu literatúru, miluje hory a s nimi spojenú turistiku a obdivovanie prírody.

Martina Hrbková
QA Specialist

Martina Hrbková

Martina pracuje na oddelení QA, čím rozširuje svoje predchádzajúce skúsenosti zo štúdia záhradnej a krajinárskej architektúry a manažérske a organizačné schopnosti získané počas prevádzky tanečnej školy, kaviarne a kozmetického salónu alebo pri príprave plesov. Voľný čas trávi s rodinou a deťmi, vystupuje v tramp-jazz-folkovej hudobnej skupine Přístav. Svojimi obrázkami, textami a básničkami podporuje projekt Coffeens. Od jari do jesene jazdí na bicykli, v zime na snowboarde, miluje plesy, tanec a dobrú kávu.

Filip Malimánek
Developer

Filip Malimánek

Filip je súčasťou vývojového tímu Univerzitného informačného systému. Vyštudoval informatiku a grafický dizajn na Masarykovej univerzite. Dva roky po škole potom pôsobil ako lektor a asistent fotografie. V oblasti informačných technológií sa predtým najviac venoval programovaniu v PHP a dnes sa zdokonaľuje prevažne v programovacom jazyku Perl. Klasické, alternatívne a digitálne fotografie a hlavne ich kombinácia však aj naďalej patria medzi jeho hlavné záľuby a vo voľnom čase sa tiež venuje horskej turistike, lyžovaniu a čítaniu predovšetkým fantasy literatúry.

Petr Ondrejka
Developer Senior

Petr Ondrejka

Peter je súčasťou vývojového tímu informačného systému UIS, ktorý ho ako študent Mendelovej univerzity zároveň aj využíva. Má skúsenosti s tvorbou webových aplikácií, najmä vývojom v PHP a Javascripte, ale aj s webdesignom. Vo voľnom čase odpočíva pri čítaní historických kníh, štúdiu astronómie a prípadnú prebytočnú energiu vkladá do jazdy na bicykli a posilňovania.

Eva Praxová
Personal Assistant

Eva Praxová

Eva na pozícii osobnej asistentky napomáha so zaistením administratívnej a personálnej agendy spoločnosti. Celý svoj voľný čas trávi s rodinou a lukostreľbou, ktorá je pre ňu takmer druhým zamestnaním, keďže sa jej venuje ako trénerka mládeže, riaditeľka pretekov, koordinátorka kurzov a z času na čas si i sama zastrieľa.

Roman Jíra
Layout and Design Specialist Junior

Roman Jíra

Romanovou pracovnou náplňou je typografický návrh, príprava a následná správa textových výstupov informačných systémov. K TeXu ho priviedla elegancia a jednoduchosť prípravy ako odborných, tak i bežných dokumentov. Mimo prácu vykonáva výskum v oblasti aplikovanej fyziky, kde sa snaží využiť vlastnosti magnetických nanoštruktúr pre generovanie náhodných čísel. V prípadnom voľnom čase sa venuje knihám, predovšetkým s vedecko-fantastickou a fantasy tematikou, alebo hre na gitaru.

Jan Šorm
Developer Senior

Jan Šorm

Honza je členom vývojového tímu UIS. Ako stredoškolský študent sa zúčastňoval programátorskej a matematickej olympiády, v ktorých dosiahol mnoho úspechov. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí reprezentácia Českej republiky na Stredoeurópskej matematickej olympiáde v roku 2015. Svoje znalosti prehlbuje štúdiom na FIT VUT. Vo voľnom čase hrá florbal a iné loptové hry alebo odpočíva pri čítaní dobrodružných kníh.

Alena Tesařová
Developer

Alena Tesařová

Alena pracuje ako vývojárka UIS. Svoje skúsenosti z gymnázia zameraného na programovanie využíva na FIT VUT. Jej veľkou záľubou sú jazyky – angličtina a francúzština, na gymnáziu víťazila v jazykových súťažiach. Svoj voľný čas trávi tvorbou dynamických webových stránok a najmä športom – vo vodnom záchrannom športe sa zúčastňuje súťaží po Európe, pripravuje víkendové tábory pre deti, školenia, v lete slúži na brnianskej priehrade. Miluje tanec, hudbu (hra na klavír), i ďalšie športy, a to hlavne cyklistiku, posilňovanie, beh, extrémne preteky spartan race, plávanie, basketbal, volejbal a bedminton.

Jan Konstant
Developer Senior

Jan Konstant

Honza pracuje ako vývojár UIS. O počítače sa zaujíma odmalička, kedy ho zaujal predovšetkým 3D Pinball a WordArt. Odtiaľ už nebola dlhá cesta na Fakultu informatiky. Ako správny ajťák je Honza vlastníkom softshellovej bundy a repasovaného notebooku s linuxovou distribúciou. Jeho veľkými záujmami sú zjazdové lyžovanie, turistika a dank memes. Rád tiež hrá florbal, pláva a vo voľných chvíľach na mobile chytá pokémonov.

Arina Staraststina
UX Specialist

Arina Staraststina

Arina se v práci zabývá User Experience Designem, což znamená, že zvyšuje efektivitu a pohodlí používání systému pro každého uživatele, snaží se vylepšit a zjednodušit komunikaci člověka s aplikačním rozhraním. K tomuto modernímu oboru se dostala přes studium informatiky na Masarykově univerzitě, protože ráda kombinuje technické disciplíny s kreativní tvorbou. Volný čas převážně věnuje cestování a fotografování, ale vzhledem k tomu, že nemá ráda rutinu, snaží se vymýšlet různé aktivity pro každou volnou chvíli.

Jiří Matějka
Developer Junior

Jiří Matějka

Jirka je členom vývojového tímu UIS. Do počítačov je zapálený od strednej školy, kedy sa zamiloval predovšetkým do linuxu. Od malička hrá šach a často reprezentoval svoju školu na šachových turnajoch. Pretože pochádza z dediny a má veľmi blízko k prírode, zložil poľovnícke skúšky a od roku 2017 sa stal členom Českomoravskej poľovníckej jednoty. Vo svojom voľnom čase žije vo svete fantázie, kam sa dostane pomocou knihy, filmu alebo hry. Rád tiež športuje so svojím psom a každý rok nezabudne splaviť aspoň jednu rieku.

Radek Pištělák
Developer Junior

Radek Pištělák

Radek je členem vývojového týmu UIS. Už od základní školy ho bavila matematika, zájem o informatiku a programování přišel až na gymnáziu, kde využil všechny volitelné předměty na toto téma a nakonec z informatiky odmaturoval. I při výběru vysoké školy nastalo rozhodování mezi matematikou a informačními technologiemi a to skončilo rozhodnutím pro FIT VUT v Brně. Od malička se aktivně věnuje fotbalu, avšak ve volném čase sportuje i jinak, hlavně v zimě rád lyžuje. Odpočinek tráví u filmů nebo seriálů.

Šimon Vicen
System Administrator Junior

Šimon Vicen

Šimon pracuje v tíme na pozícii systémového administrátora v oblasti technickej správy a podpory. Je držiteľom CCNA certifikátu, má skúsenosti s podporou Cisco a Juniper zariadení. Štyri roky hral aktívne tenis. Má rád hudbu, hru na gitaru a klavír, turistiku v prírode či dobrú knihu.

Ondřej Slimák
Developer Junior

Ondřej Slimák

Ondra pracuje jako vývojář UIS. Přitom informatika pro něj nebyla vždy jasná volba. Na gymnáziu se zajímal o právo či chemii, účastnil se i oborových olympiád. Nakonec u něj přece jen zvítězila vášeň z dětství – počítače. Na FI MUNI se nadchl do programování a řešení programátorských úloh. Mimo počítače patří mezi jeho zájmy i sport. Nejradši hraje futsal, ale zvládne i florbal, fotbal, házenou, volejbal. Zajímá se i o zdravý životní styl a posilování. Rád tráví čas s přáteli a nepohrdne ani partičkou karet. Miluje léto a cestování.

Denisa Šrámková
Developer Junior

Denisa Šrámková

Denisa je členkou vývojového týmu UIS. Vystudovala humanitně zaměřené gymnázium, kde ji nejvíc bavila fyzika a biologie. S programováním se setkala až na vysoké škole, avšak hned ji nadchlo a stalo se její pracovní náplní. Zajímá se o módu, cestování a turistiku, populárně naučnou a fantasy literaturu nebo hraní RPG her.

Výber jazyka | Slovenčina