Novinky

 • 062024

  Ve spolupráci s VŠE v Praze jsme v UIS vyvinuli modul na vytváření zkušebních komisí pro PhD uchazeče a následné vyplňování protokolů o přijímací zkoušce.

 • 052024

  Univerzitním informačním systému je nyní možné pečetit a podepisovat dokumenty kvalifikovanou elektronickou pečetí či podpisem uloženými v HSM.

 • 042024

  Naše řešení pro uzavírání meziuniverzitních smluv v rámci sítě Erasmus Without Paper plně zvládlo přechod na novou verzi 7.

 • 032024

  Naše mobilní aplikace Moje studium byla rozšířena o možnost rozesílání „naléhavých zpráv“ pro včasné informování uživatelů o nenadálých hrozbách a urgentních sděleních.

 • 022024

  Od prvního spuštění UIS dne 29. 2. 2000 uběhlo 24 let; letos slavíme 6. „skutečné“ narozeniny. Děkujeme všem partnerským školám za spolupráci a inspiraci.

 • 012024

  V průběhu ledna došlo k pilotnímu nasazení tisku z UIS přímo do formátu PDF/A-3b na VŠE v Praze a MENDELU v Brně. Následovat bude ČZU v Praze.

 • 122023

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112023

  Ve spolupráci s VŠE v Praze jsme vyvinuli přihlašování na placené kurzy a mimosemestrální předměty v UIS s přímou platbou kartou přes platební bránu.

 • 102023

  Ve spolupráci s českými veřejnoprávními školami jsme vyvinuli a nasadili ověřování uživatelů prostřednictvím Identity občana. UIS tak využívá služeb Národní identitní autority.

 • 092023

  IS4U zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář S4U 2023 věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 082023

  Agenda Kontaktního centra UIS je nově napojena na systémové souhlasy pro splnění požadavků GDPR při zpracovávání podnětů od uživatelů.

 • 072023

  Univerzitní informační systém kontroluje přijaté dokumenty v přijímacím řízení na platnost elektronických podpisů a časových razítek ve formátu PDF i ASiC-e (běžně využíván na Slovensku).

 • 062023

  Součástí propojení Univerzitního informačního systému se sítí Erasmus Without Paper se nově stává strukturovaný Informační list (Factsheet) vzdělávací instituce.

 • 052023

  Vylepšili jsme uživatelské rozhraní Kontaktního centra UIS s cílem zajistit jednoduchou a intuitivní navigaci. Nové funkce umožňují snadnější správu a přiřazování požadavků, což vede k jejich rychlejšímu a efektivnějšímu zpracování.

 • 042023

  Na přelomu března a dubna jsme se zúčastnili workshopu „ESCI/EWP+ Workshop for the in-house mobility software providers“ v řecké Soluni, abychom mohli školám zapojeným do EWP poskytovat maximální podporu a drželi krok s nejnovějšími vývojovými trendy.

 • 032023

  Univerzitní informační systém slouží našim zákazníkům už 23 let. 1. března jsme si také připomněli 13 let od vzniku společnosti IS4U.

 • 022023

  Na MENDELU v Brně dosáhli uživatelé Univerzitního informačního systému 2 miliard vystavených stránek od spuštění systému 29. 2. 2000.

 • 012023

  Mezi uživatele našeho propojení Univerzitního informačního systému do sítě Erasmus Without Paper se nově přidává i Mendelova univerzita v Brně.

 • 122022

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112022

  V rámci zapojení Univerzitního informačního systému do sítě Erasmus Without Paper je pro zákazníky k dispozici nový správce meziuniverzitních smluv.

 • 102022

  Mendelova univerzita v Brně je pátou školou, jež si pořídila modul elektronických voleb UIS, pomocí kterého lze hlasovat například v akademickém senátu, volit děkana či rektora nebo přijímat usnesení v komisionálních zkouškách.

 • 092022

  IS4U zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář S4U 2022 věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 082022

  Nová verze mobilní aplikace Moje studium 2 je nyní dostupná studentům na všech našich partnerských univerzitách.

 • 072022

  Pro potřeby ČZU jsme v UIS vyvinuli nové možnosti definic studijních plánů, které lépe popisují možnosti studia v nově akreditovaných studijních programech.

 • 062022

  Na SPU v Nitře jsme spustili propojení UIS s ekonomickým informačním systémem a chystáme se umožnit studentům platbu platební kartou.

 • 052022

  Vydali jsme zbrusu novou mobilní aplikaci Moje studium 2, kterou mohou jako první vyzkoušet studenti STU v Bratislavě.

 • 042022

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je třetím zákazníkem, který využívá nativní připojení do sítě Erasmus Without Papers přímo z Univerzitního informačního systému.

 • 032022

  Univerzitní informační systém slouží našim zákazníkům už 22 let. 1. března jsme si také připomněli 12 let od vzniku společnosti IS4U.

 • 022022

  Byly rozšířeny možnosti UIS v oblasti výkaznictví. UIS nyní může na jedné škole komunikovat i s více subjekty výkaznictví CRŠ a SIMS současně.

 • 012022

  Od nového roku zajišťuje Univerzitní informační systém plnou podporu nového API GTS ALIVE pro studentské a zaměstnanecké průkazy.

 • 122021

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112021

  Možnosti personalizace pracovních postupů v Kontaktním centru UIS umožňují vysokým školám lépe řešit podněty studentů ve správních řízeních.

 • 102021

  Výhod nového Portálu praxí UIS s možnostmi lepšího cílení nabídek i poptávek praxí nově využívají také na SPU v NitřeMENDELU v Brně.

 • 092021

  VŠEČZU jsou prvními uživateli modulu UIS pro přípravu akreditačních spisů pro institucionální i samostatné akreditace studijních programů.

 • 082021

  IS4U zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář S4U 2021 věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 072021

  Vysoká škola ekonomická v Praze je druhým zákazníkem, který využívá nativní připojení do sítě Erasmus Without Papers přímo z Univerzitního informačního systému.

 • 062021

  Podpora řízení procesů v Kontaktním centru Univerzitního informačního systému (např. na studijním oddělení) je využívána již čtyřmi vysokými školami. Jde o důležitý krok při řešení problematiky správního řízení.

 • 052021

  Naše partnerské školy zapojené v projektu Erasmus Without Papers mohou využívat rozšíření modulu Zahraniční studia o elektronické uzavírání meziuniverzitních partnerských smluv.

 • 042021

  Pro přesné plánování návštěv vyučujících a studijního oddělení podporuje Univerzitní informační systém možnost rezervovat si konkrétní časový úsek konzultačních hodin.

 • 032021

  Univerzitní informační systém slouží našim zákazníkům už 21 let. 1. března jsme si také připomněli 11 let od vzniku společnosti IS4U.

 • 022021

  Modul Univerzitního informačního systému Evaluace výuky umožní nově získat zpětnou vazbu nejen od studentů, ale i od jejich učitelů. Vysoká škola také může rozšířit systém vnitřního hodnocení kvality rovněž na zpětnou vazbu u všech nebo jen u vybraných předmětů.

 • 012021

  Pomocí Univerzitního informačního systému je nově možné uskutečnit hlasování v akademickém senátu, volby děkana či rektora nebo přijmout usnesení v komisi pro státní závěrečné zkoušky.

 • 122020

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112020

  Ve spolupráci s VŠE v Praze jsme zefektivnili správu podnětů v Kontaktním centru UIS o jejich okamžité automatické přidělování odpovědným osobám.

 • 102020

  V rámci Univerzitního informačního systému jsme ve spolupráci s ČZU v Praze připravili rozšířenou verzi Portálu praxí. Nové přesnější zacílení nabídek i poptávek praxí ocení jak zástupci firem, tak studenti i správci praxí na školách.

 • 092020

  Univerzitní informační systém podporuje v rámci modulu Věda a výzkum a jeho aplikace Interní soutěže také model soutěže IGA/A.

 • 082020

  IS4U zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář S4U 2020 věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 072020

  V mobilní aplikaci Moje studium mohou studenti získat své potvrzení o studiu. Aplikace je nově dostupná také pro TUZVO.

 • 062020

  Do mobilní aplikace Moje studium jsme implementovali řadu nových funkcí. Uživatelům tak nabízíme například možnost správy financování jejich studií či využití notifikací nových událostí UIS. Aplikace je nově dostupná také pro ŠAVŠPEVŠ.

 • 052020

  V rámci přípravy na podporu správního řádu v procesech vysoké školy jsme uvedli do provozu nový modul „Řízené pracovní procesy v Kontaktním centru“, pilotně ve Škodě Auto Vysoké škole.

 • 042020

  Univerzitní informační systém umožňuje zákazníkům z řad vysokých škol pokračovat v online výuce prostřednictvím nového konektoru na aplikaci Microsoft Teams.

 • 032020

  V březnu navazujeme na kulatiny Univerzitního informačního systému a hned 1. března slavíme 10 let samostatné společnosti IS4U.

 • 022020

  Dne 29. února uplynulo přesně 20 let ode dne, kdy jsme spustili náš Univerzitní informační systém na první škole – Mendelově univerzitě v Brně.

 • 012020

  Podařilo se nám dokončit dlouhodobý proces adaptace UIS na podporu specializací studia dle doporučení NAÚ v ČR. Specializace jsou podporovány v průběhu celého životního cyklu studia v UIS, od přijímacího řízení až po závěrečné zkoušky.

 • 122019

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112019

  IS4U vydává mobilní aplikaci Moje studium pro přístup do UIS. Aplikace umožní spravovat studia, prohlížet si zapsané předměty a mnoho dalšího.

 • 102019

  UIS nově disponuje rozšířenou podporou evidence specifických potřeb studentů, které lze definovat ze strany studijních oddělení a sdílet napříč agendami UIS pro potřeby pedagogů a studentů.

 • 092019

  IS4U zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář S4U 2019 věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 082019

  Společně s naším zákazníkem STU v Bratislavě jsme uvedli na trh beta verzi mobilní aplikace Moje studium, která je plnohodnotnou alternativou k Portálu studenta v UIS v prostředí operačních systémů iOS a Android.

 • 072019

  Univerzitní informační systém v modulu Stipendia nově zpracovává i platby studentům na účty v jiných měnách než národní vč. jejich automatické výplaty prostřednictvím zahraničního bankovního platebního styku.

 • 062019

  Univerzitním informačním systému je dostupná agenda pro obecnou tvorbu dopisů studijním oddělením využívající předpřipravené vzory právního oddělení a data o jednotlivých studentech a jejich studiu.

 • 052019

  Univerzitní informační systém je obohacen o zcela nový modul Evaluace výuky studenty. Balík aplikací zahrnující precizní přípravu studentských anket, jejich vyhodnocení a manažerské výstupy je cenným nástrojem pro hodnocení a zvyšování kvality výuky na škole. Od května jej využívá ČZU v Praze.

 • 042019

  Našim zákazníkům z řad vysokých škol nabízíme možnost zvýšit úroveň zabezpečení přístupu k Univerzitnímu informačnímu systému prostřednictvím vícefaktorové autentizace pomocí mobilního telefonu. Tuto možnost jako první využila Slovenská technická univerzita v Bratislavě.

 • 032019

  Na přelomu února a března jsme oslavili 19. Univerzitního informačního systému a současně 9. narozeniny naší společnosti.

 • 022019

  S radostí můžeme oznámit, že se počet instalací Univerzitního informačního systému rozrostl o Vysokou školu kreativní komunikace na aktuálních 14 vysokých škol.

 • 012019

  Modul Spisová služba UIS nově podporuje nativní propojení s řešením spisové služby RK Memphis společnosti DATALAN.

 • 122018

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112018

  S radostí můžeme oznámit, že mezi naše zákazníky se nově řadí také Vysoká škola kreativní komunikace, se kterou jsme podepsali smlouvu o implementaci UIS.

 • 102018

  Naše společnost se úspěšně přestěhovala do prostor krásné neoklasicistní vily uprostřed Masarykovy čtvrti na adresu Roubalova 13.

 • 092018

  IS4U zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář S4U 2018 věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 082018

  Univerzitní informační systém se propojil s řešením společnosti Your System za účelem zobrazení Karty studenta na mobilním telefonu v aplikaci Wallet.

 • 072018

  Nová evropská legislativa v oblasti ochrany osobních údajů se v Univerzitním informačním systému projevila rozsáhlou agendou Elektronických souhlasů, pomocí kterých si mohou uživatelé řídit rozsah a využití údajů, které jsou o nich v systému evidovány.

 • 062018

  Univerzitní informační systém svým zákazníkům nově nabízí kompletní obousměrné workflow dokumentů v elektronické podobě mezi uchazeči a studijním oddělením s možností využití kvalifikovaných razítek.

 • 052018

  Zástupci IS4U vystoupili na tradiční konferenci EUNIS-CZ ve Špindlerově Mlýně s příspěvkem „Evidence tvůrčích výsledků v univerzitním IS a zapojení do vnitřní evaluace“, kde prezentovali praktické využití jedné z aktuálních novinek UIS.

 • 042018

  UIS se pyšní zbrusu novým modulem pro Vnitřní hodnocení kvality. V dubnu jsme nasadili balík aplikací podporujících nastavení, sběr a vyhodnocení dat pro hodnocení kvality na Mendelově univerzitě v Brně.

 • 032018

  V březnu jsme úspěšně dokončili nasazení modulu spisové služby UIS na dalších dvou vysokých školách – ŠKODA AUTO Vysoká škola a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

 • 022018

  UIS oslaví 18. narozeniny!
  V tomto věku dochází k nabytí plné svéprávnosti. Pro vás to znamená více racionality a konzervativního chování systému.
  Dárky prosím doručte na adresu uvedenou v kontaktech.

 • 012018

  V měsíci lednu jsme úspěšně dokončili implementaci Univerzitního informačního systému pro NEWTON Academy.

 • 122017

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112017

  Aplikace Univerzitního informačního systému byly obohaceny o novou kontextovou nápovědu, která výrazně přispívá k lepší orientaci uživatelů v agendách UIS.

 • 102017

  IS4U zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář S4U 2017 věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 092017

  Naše společnost připravila sadu nástrojů, které umožní univerzitám definovat vlastní bezpečnostní politiku ve složitosti hesel při zachování minimálních bezpečnostních standardů garantovaných IS4U.

 • 082017

  Všechny instalace Univerzitního informačního systému byly úspěšně převedeny do kódování UTF-8, což mj. umožňuje univerzitám uchovávat informace o zahraničních studentech a vědecko-výzkumných publikacích i v exotických jazycích.

 • 072017

  Náš Univerzitní informační systém nyní nabízí možnost individuálních šablon jím rozesílaných e-mailů a precizní systém jejich plánování na ČZU v Praze.

 • 062017

  Naše společnost dokončila implementaci modulu eGovernment pro doručování písemností slovenským studentům prostřednictvím národních datových schránek na STU v Bratislavě.

 • 052017

  K dispozici je záznam z vystoupení naší společnosti na letošním setkání EUNIS Slovensko k problematice podoby informačního systému pro vysoké školství 21. století.

 • 042017

  Zástupce IS4U bude možné potkat při příležitosti 20 let sdružení EUNIS na Slovensku a rovněž na výroční konferenci českého sdružení EUNIS ve Špindlerově Mlýně.

 • 032017

  IS4U tradičně podpořila sponzorským darem i svou účastí v odborné porotě soutěž mladých středoškolských talentů Expo Science Amavet.

 • 022017

  Modul Spisová služba dodávaný v rámci Univerzitního informačního systému byl certifikován v souladu s požadavky zákona o registratuře ve Slovenské republice.

 • 012017

  IS4U uspěla se svým projektem inovace Univerzitního informačního systému pro práci studentů a učitelů pod názvem Univergo při získání dotace v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 • 122016

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112016

  Pracovníci naší společnosti úspěšně dokončili implementaci UIS na Vysoké škole podnikání a práva. Od 1. prosince systém přechází do rutinního provozu.

 • 102016

  Zástupci IS4U se zúčastní se svou přednáškou o přesazích informačního systému za hranice studijní problematiky semináře UNINFOS 2016 v Banské Bystrici na Slovensku.

 • 092016

  Naše společnost zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář S4U 2016 věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 082016

  Již více než polovina zákazníků využívá instalaci Univerzitního informačního systému s úplnou podporou kódování UTF-8 na všech úrovních.

 • 072016

  Propojení Univerzitního informačního systému s poštovní schránkou a kalendářem umístěným v cloudové službě Microsoft Office 365 je nasazeno již u většiny našich zákazníků.

 • 062016

  IS4U podepsala smlouvu o implementaci Univerzitního informačního systému na Vysoké škole podnikání a práva v příštím akademickém roce, čímž zajistí jednotný studijní informační systém pro terciární vzdělávání v rámci celé Akademické aliance.

 • 052016

  Na konferenci EUNIS 2016 ve Špindlerově Mlýně jsme prezentovali naše mnohaleté zkušenosti se zajišťováním bezpečnosti při vývoji a provozu Univerzitního informačního systému včetně možných rizik, které přináší akademické prostředí do této oblasti.

 • 042016

  Na základě uzavřené licenční smlouvy s Mendelovou univerzitou v Brně se naše společnost stává výhradním dodavatelem řešení Univerzitního informačního systému pro celý svět.

 • 032016

  Po téměř ročním vývoji připravujeme přechod prvních zákazníků na instalace Univerzitního informačního systému s úplnou podporou kódování UTF-8 na všech úrovních.

 • 022016

  Vývojáři ze společnosti IS4U pro vás připravují Univerzitní informační systém již 16 let. Po dalších čtyřech letech s námi oslavte 29. února opravdové narozeniny Vašeho oblíbeného informačního systému.

 • 012016

  Pro své uživatele chystáme za podpory agentury CzechInvest výraznou inovaci Univerzitního informačního systému a jeho aplikací v našich technologických projektech Alpaca, Univergo a UIS Reloaded.

 • 122015

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112015

  IS4U vybudovala komplexní PKI řešení pro dvoufaktorovou autentizaci zaměstnanců do vybraných aplikací UIS na STU v Bratislavě. Projekt zahrnuje vybudování certifikační autority, úpravy UIS, ucelenou metodiku a 3 000 ID karet a jejich čteček.

 • 102015

  Do společnosti IS4U vstupují jako tři noví společníci dlouholetí kolegové a vedoucí pracovníci Jan Dvořák (ředitel vývoje), Jiří Janoušek (vedoucí týmu UIS) a Aleš Kutín (databázový architekt).

 • 092015

  Ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Zvoleně řešíme zavedení elektronického vzdělávání cizích jazyků pomocí multimediálních učebních materiálů v Univerzitním informačním systému. V rámci této spolupráce jsme proškolili pracovníky Ústavu cizích jazyků na využívání eLearningového modulu UIS.

 • 082015

  IS4U jako Oracle Gold Partner vyhrála výběrové řízení na dodavatele licencí a podpory databázového systému Oracle Database 12g pro klíčové informační systémy Mendelovy univerzity v Brně za více než milion korun.

 • 072015

  Naše společnost zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář S4U 2015 věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 062015

  IS4U úspěšně ukončila 1. etapu vývoje nového IS pro vysoké školy Univergo, která byla podpořena dotací v rámci OPPI. V současné době je dokončen revoluční framework Alpaca, v rámci kterého budou vyvíjeny aplikace tohoto modulárního řešení pro VŠ.

 • 052015

  Naše společnost v rámci konference EUNIS 2015 ve Špindlerově Mlýně netradičním způsobem představila naše řešení studijního a vědecko-výzkumného IS pro vysoké školy. Odborné publikum zaujalo nejen samotné řešení, ale zejména dlouholeté zkušenosti z prostředí implementace IS na českých a slovenských VŠ.

 • 042015

  Pracovníci společnosti IS4U úspěšně dokončili implementaci UIS na České zemědělské univerzitě v Praze. Od 1. dubna systém přešel do rutinního provozu.

 • 032015

  IS4U tradičně podpořila sponzorským darem i svou účastí v odborné porotě soutěž mladých středoškolských talentů Expo Science Amavet, která se konala pod záštitou primátora města Brna v historických prostorách brněnské radnice.

 • 022015

  Vývojáři ze společnosti IS4U pro vás připravují Univerzitní informační systém již 15 let. Oslavte s námi na přelomu února a března narozeniny Vašeho oblíbeného informačního systému.

 • 012015

  Společnost IS4U se stala partnerem a stříbrným sponzorem studentské konference inovací, technologií a vědy v IT Excel@FIT 2015 pořádané FIT VUT v Brně.

 • 122014

  Naše společnost podepsala smlouvu o implementaci eLearningového modulu Univerzitního informačního systému na BIBS – vysoké škole od letního semestru akademického roku 2014/15.

 • 122014

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 112014

  IS4U zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovení multimediální prezentace pro expozici v zámecké jízdárně pro Multifunkční centrum zámek Lednice. Výsledky naší práce si budete moci prohlédnout v příštím roce přímo na zámku v Lednici.

 • 102014

  Společnost IS4U v rámci přípravy na plánovaný vstup na německý a rakouský trh připravila svou webovou prezentaciproduktový web Univerzitního informačního systému v německém jazyce. Současně byla do německého jazyka převedena také informační brožura o UIS.

 • 092014

  Naše společnost zve všechny klíčové uživatele z univerzit na tradiční partnerský seminář věnovaný Univerzitnímu informačnímu systému. Více informací naleznete na events.is4u.cz.

 • 082014

  Spolupracujeme s našimi partnery na STU v BratislavěVŠE v Praze na celkovém posílení a virtualizaci infrastruktury pro Univerzitní informační systém tak, aby nový hardware byl k dispozici již pro zářijové termíny zápisů do studia.

 • 072014

  Moničce Majerové a Soničce Šormové, které přišly na svět v červnu 2014, přeje celá naše společnost pevné zdraví, radostné mládí a spoustu šťastných zážitků v jejich životech.

 • 062014

  Naše společnost podepsala smlouvu o implementaci studijního modulu Univerzitního informačního systému na Newton College od akademického roku 2014/15.

 • 052014

  V rámci prvního českého Perl workshopu vystoupil Milan Šorm se svými zkušenostmi v přednášce Darwinismus v kostce: 15 let evoluce Perlového vývoje.  Naše společnost aktivně podporuje Perlovou komunitu, jejíž řešení využívá pro vývoj UIS.  

 • 042014

  IS4U získala dotaci v rámci OP Podnikání a inovace za účelem vývoje nového informačního systému pro vysoké školy. Nový systém přinese svým uživatelům revoluční grafické rozhraní a převratnou vnitřní architekturu.

 • 042014

  Naše společnost podepsala smlouvu o implementaci studijního a vědecko-výzkumného modulu Univerzitního informačního systému na České zemědělské univerzitě v Praze.

 • 032014

  IS4U podporuje mladé a nadějné vědce v soutěži talentů AMAVET,
  jejíž regionální kolo se za účasti zástupce naší společnosti konalo
  11. 3. na brněnské radnici.

 • 022014

  Na trh je uveden nový modul Univerzitního informačního systému
  pro podporu akreditačního a reakreditačního procesu studijních programů, který umožní rychle a efektivně připravovat potřebné podklady pro uvedené situace.

 • 012014

  Univerzitní informační systém nově podporuje také autentizaci uživatelů pomocí cookies, která umožní našim uživatelům plnohodnotné odhlášení. Tento nový způsob bude postupně nasazen u všech zákazníků.

 • 122013

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.

 • 122013

  Instalace Univerzitního informačního systému na Mendelově univerzitě v Brně pokořila hranici 1 miliardy přístupů svých uživatelů. Nejen těmto uživatelům přejeme krásné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do roku 2014.

 • 112013

  Společnost připravila pro své zákazníky nové moduly Obchodního centra, Kontaktního centra a zcela inovovaných rozvrhů pro studenty. Uvedené moduly byly prezentovány na semináři S4U a naplňují naši filozofii zjednodušení administrativy vysokých škol.

 • 112013

  V rámci dodávky řešení pro podporu projektu Zavedení vnitřního systému zabezpečování kvality vzdělávání zavádíme na Materiálovotechnologické fakultě STU v Trnavě náš produkt Sancho, který zajistí skenování odpovědních listů studentských testů a jejich vyhodnocení v UIS.

 • 102013

  Naše společnost zveřejnila novou webovou prezentaci podporující filozofii naší práce – pomáháme univerzitám správně využít moderní IT ke zjednodušení jejich administrativy.

 • 092013

  Všechny zákazníky srdečně zveme na tradiční partnerský seminář S4U 2013, více informací naleznete na webu events.is4u.cz.  

 • 082013

  Zajišťujeme přestěhování clusteru UIS Mendelovy univerzity v Brně do nové, modernější serverovny. To, že přesun proběhl úspěšně a ve velmi krátkém čase, je zásluhou našich systémových administrátorů, kterým patří velký dík.

 • 072013

  IS4U je novým partnerem společnosti Altova, jejíž řešení pro tvorbu tiskových výstupů umožní našim zákazníkům plnohodnotnou správu výstupů z Univerzitního informačního systému.  

 • 062013

  Ve dnech 12. – 14. 6. jsme absolvovali jednání s účastníky konference EUNIS 2013 v Rize. Podařilo se nám navázat spolupráci se společností DreamApply v oblasti zahraničních studií a prohloubit naši spolupráci v pobaltském regionu.

 • 052013

  Ve dnech 16. a 17. 5. jsme se účastnili doprovodné podnikatelské mise premiéra ČR Petra Nečase do Litvy a Lotyšska. V průběhu mise jsme navázali několik důležitých strategických a obchodních kontaktů, které nám umožní rozvoj našich aktivit v pobaltském regionu.

 • 042013

  Společnost IS4U uzavřela svůj hospodářský rok 2012/13 v kladných číslech a veškerý zisk reinvestovala do svých produktů.

 • 032013

  Spustili jsme nové webové stránky našeho klíčového produktu Univerzitní informační systém.  

 • 022013

  Společnost IS4U zastupovala Českou republiku v rámci celosvětového setkání GEPS 2013 partnerů společnosti Microsoft pro oblasti vzdělávání.

 • 012013

  Ředitel společnosti IS4U pan Milan Šorm byl oceněn v soutěži Podnikatel roku 2012 pořádané společností Ernst & Young.  

 • 122012

  Společnost IS4U přeje všem svým dodavatelům, zákazníkům, zaměstnancům, přátelům i konkurentům úspěšný vstup do nového roku.  

 • 112012

  Partnerské kompetence společnosti Microsoft Independent Software Vendor a Software Development jsou aktuálně sloučeny do nové zlaté kompetence naší společnosti – Application Development.

 • 102012

  Společnost IS4U splnila dnešního dne všechny podmínky na úroveň zlatého členství v Microsoft Partner Network v kompetenci Independent Software Vendor, zejména díky kvalitám a ohlasu svého produktu Roger: Rozumné generování rozvrhů.  

 • 102012

  Naše úspěchy v Microsoft Partner Network pokračují – díky složení dalších certifikačních zkoušek a úspěšné realizaci projektů u našich zákazníků jsme dosáhli další stříbrné kompetence Silver Software Development.

 • 102012

  Dne 1. 10. 2012 jsme na www.rozvrhy.eu zveřejnili software „Roger – Rozumné generování rozvrhů“ ve verzi 1.5. Všem stávajícím i budoucím uživatelům přejeme příjemnou a efektivní práci při tvorbě rozvrhů vysokých škol a jejich fakult.

 • 092012

  Společnost IS4U uzavřela úspěšně s kladným hospodářským výsledkem svůj fiskální rok 2011/2012, přičemž veškerý zisk společnosti byl použit na vytvoření rezerv společnosti pro období současné ekonomické recese a pro další rozvoj. 

 • 082012

  Společnost IS4U získala v Microsoft Partner Network programu novou stříbrnou kompetenci Silver Midmarket Solution Provider při implementaci produktů SQL Server, SharePoint Server, Exchange Server a řešení Office365.

 • 082012

  Pracovníci společnosti zažili velmi plodný týden – našim zaměstnancům se narodily tři děti v jediném týdnu.

 • 072012

  Na základě smluvních ujednání naše společnost implementovala a provozuje modul Spisová služba UIS na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře a na České zemědělské univerzitě v Praze

 • 062012

  První vlnou certifikací pracovníků společnosti IS4U došlo k navýšení poštu certifikovaných specialistů MCP na 4 osoby pokrývající databázové, technické i programátorské nástroje společnosti Microsoft

 • 052012

  Společnost IS4U získala v náročné konkurenci inovační voucher pro spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Předmětem řešení společného projektu je vytvoření pilotního projektu datového skladu s cílem ověřit možnosti nasazení technologií Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému.

 • 042012

  Pracovníci naší společnosti podpořili svým know-how rozsáhlý mezinárodní projekt Mendelovy univerzity v Brně IPPHEAE a jeho řešitele. Tento projekt je zaměřen na nalezení nástrojů a postupů při boji s plagiáty pro Litevskou národní knihovnu

 • 032012

  Jako zlatý partner konference se naše společnost v červnu zúčastní mezinárodní konference EUNIS 2012 v Portugalsku. V rámci vlastní prezentace představí komplexní řešení pro vysoké školy z celé Evropy.

 • 032012

  Naše společnost splnila všechny předpoklady kompetence Independent Software Vendor (nezávislý vývojář softwarových produktů) a stala se tak stříbrným partnerem společnosti Microsoft Corporation.

 • 022012

  Pracovníci společnosti IS4U se zúčastní Microsoft Global Education Partner Summit 2012, kde budou hledat další možnosti rozvoje produktů pro vysoké školy a současně představí produkt Roger.

 • 012012

  Pro naše zákazníky jsme uspořádali technický seminář k beta verzi nově připravovaného produktu Roger: Rozumné generování rozvrhu.

 • 012012

  Naše společnost podepsala s Vysokou školou obchodní v Praze smlouvu na implementaci Univerzitního informačního systému v tomto roce.

 • 122011

  Pracovníci společnosti IS4U přejí všem svým uživatelům i partnerům pokojné Vánoce a úspěšný nový rok 2012.

 • 112011

  Řešení naší společnosti pro AVG Distribution Switzerland AG bylo připraveno pro technickou část bezpečnostní certifikace PCI DSS Compliance.

 • 102011

  Fotbalový tým společnosti IS4U zhodnotil své síly v dalším ročníku soutěže „JIC fotbalový talent 2011". Podařilo se mu, stejně jako vloni, obhájit jednu z medailových pozic.

 • 102011

  Společnost IS4U se v říjnu zúčastnila veletrhu vzdělávání AKADÉMIA v Bratislavě. Představila zde produkt Univerzitní informační systém a přístup k problematice IS na vysokých školách.

 • 102011

  Fotbalový tým společnosti IS4U zhodnotí své síly v dalším ročníku soutěže „JIC fotbalový talent 2011“. Po loňském vítězství se bude snažit „titul talenta“ znovu obhájit.

 • 092011

  Dne 1. září 2011 byla uvedena do provozu nová instalace Univerzitního informačního systému na Slovenské polnohospodářské univerzitě v Nitře.

 • 082011

  Naše společnost se v září zúčastní mezinárodní konference UNINFOS 2011 v Prešově. Jako jeden z partnerů zde představí své produkty pro univerzity.

 • 082011

  Společnost IS4U se nově zapojila do iOS Developer Enterprise Partner programu společnosti Apple a stala se tak jejím partnerem.

 • 072011

  Navštivte náš stánekTrinity College v Dublinu.

 • 062011

  Naše společnost podepsala s Bratislavskou akademickou společností – Panevropskou univerzitou smlouvu na implementaci Univerzitního informačního systému v tomto roce.

 • 062011

  Navštivte náš portál věnovaný partnerskému vývojovému programu produktu EDU | One.  Partnerství přináší přístup k aktuálním informacím o vývoji IS a možnost ho ovlivnit.

 • 062011

  Naše společnost vyhrála výběrové řízení na provoz a správu UIS na Mendelově univerzitě v Brně a na Technické univerzitě ve Zvolenu. Zvítězila i ve výběrovém řízení implementace a provozu systému na Slovenské poľnohospodárské univerzitě v Nitře.

 • 052011

  Společnost IS4U zve své stávající i budoucí zákazníky na seminář o Univerzitním informačním systému, jenž se uskuteční v Hotelu Rusava. Na programu bude mimo jiné například UIS v proměnách času, portál praxí či rozumné generování rozvrhů. Podrobnější informace v pozvánce

 • 042011

  Databázový specialista naší společnosti Miroslav Prachař úspěšně složil certifikaci Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): SQL Server 2008, Database Development. Jako držitel certifikace se tak stal odborníkem na implementaci, vývoj, řešení potíží a ladění databázových systémů založených na platformě SQL Server.

 • 042011

  IS4U uzavřela úspěšně a v černých číslech svůj fiskální rok 2010/2011. Celý tým pak společně oslavil tento zdárný konec fiskálního roku společným setkáním propojeným s teambuildingovou akcí.

 • 042011

  Pro zástupce českých vysokých škol a univerzit jsme připravili v pořadí již druhý informační seminář zaměřený na produkt EDU | One. Nabídne mj. prezentaci technického řešení architektury připravovaného informačního systému či aktualizace a distribuce aplikací. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

 • 032011

  IS4U uspořádala 24.3. již II. informační seminář pro zástupce vysokých škol a univerzit na Slovensku, který se zabýval zejména technickým řešením a architekturou připravovaného informačního systému pro řízení studijní činnosti vysokých škol EDU | One.

 • 022011

  IS4U otevírá dnešním dnem partnerský vývojový program produktu EDU | One, více informací v přiložené tiskové zprávě.

 • 022011

  Naše společnost pořádá již II. informační seminář pro zástupce vysokých škol a univerzit na Slovensku, který se bude zabývat mj. technickým řešením architektury připravovaného informačního systému pro řízení studijní činnosti vysokých škol EDU | One. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

 • 012011

  Společnost IS4U zve zástupce vysokých škol a univerzit v České republice na seminář zabývající se připravovaným informačním systémem pro řízení studijní činnosti vysokých škol. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

 • 122010

  Pracovníci společnosti IS4U přejí všem svým uživatelům šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2011.

 • 122010

  Společnost IS4U se stala členem Oracle Partner Network na  stupni Gold Partner. Naši zákazníci tak mohou využít kompletní nabídky služeb v oblasti Oracle Database včetně tří certifikovaných pracovníků stupně OCP a jednoho stupně OCA.

 • 112010

  Naše společnost získala mezinárodní voucher CENTROPE TT ve výši 5 000 EUR na podporu spolupráce při vývoji algoritmu sestavování univerzitních rozvrhů.

 • 112010

  Společnost IS4U se stala podporujícím členem sdružení EUNIS Slovensko.

 • 102010

  Na začátku měsíce byla zveřejněna anglická verze našich webových stránek.

 • 092010

  Mendelova univerzita v Brně ukončila jednání o nabídce IS4U na transfer technologií a k transferu technologií nedošlo.

 • 082010

  Byly uveřejněny nové webové stránky společnosti, Vaše ohlasy si rádi přečteme na adrese webmaster@is4u.cz.

 • 072010

  Naše společnost zahájila spolupráci na vývoji aplikací interních systémů pro významného dodavatele bezpečnostních řešení AVG Technologies CZ, s.r.o.

 • 062010

  Fotbalový tým IS4U zvítězil v turnaji „O pohár plný piva 2010“ pořádaném pod záštitou Jihomoravského inovačního centra.  Turnaje se celkem zúčastnilo 11 týmů ze společností inkubovaných v inkubátorech JIC.

 • 052010

  Milan Šorm (IS4U) a Tomáš Majer (Mendelova univerzita v Brně) prezentovali na konferenci EUNIS CZ společný příspěvek o možnostech rozvoje informačního systému pro vysoké školy. Prezentace se setkala s řadou pozitivních ohlasů ze strany ostatních účastníků.

 • 042010

  Společnost splnila vstupní kritéria pro inkubaci v rámci Jihomoravského inovačního centra.

 • 042010

  Společnost po svém vzniku zahájila jednání s Mendelovou univerzitou v Brně o technologickém transferu řešení vyvíjených na univerzitě.

 • Nová verze mobilní aplikace Moje studium 2 je nyní dostupná studentům na všech našich partnerských univerzitách.

  SK: https://nove.moje-studium.cz/sk/index
  CZ: https://nove.moje-studium.cz/cs/index
  EN, DE, LT: https://nove.moje-studium.cz/en/index

Řekli o nás

 • „Je úžasné sledovat lehkost, s jakou společnost IS4U dokázala sjednocení Univerzitního informačního systému na dvou školách, které se spojily v jednu. Jsem rád, že naše univerzita může mít profi informační systém, a díky němu dosahovat svých cílů.“

  Vladimír Krajčík
  doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
  Panevropská univerzita
  Česká republika
 • „Vysoká škola ekonomická v Praze udržuje a rozvíjí dlouhodobé partnerství se společností IS4U, která je týmem, jehož hlavními přednostmi jsou otevřenost, spolehlivost a profesionalita. Toto partnerství zaručuje, že studijní informační systém pomáhá naplnit základní cíl vedení školy,...

  Milan Nidl
  Ing. Milan Nidl, MBA
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Česká republika
  více
 • „UIS je kvalitní, spolehlivý a uživatelsky přívětivý informační systém schopný pokrýt téměř všechny představitelné potřeby vysoké školy. Jeho vývoj a provoz zajišťuje zkušený tým, který pružně a ochotně reaguje na jakékoliv problémy i požadavky....

  Jan Říha
  Ing. Jan Říha
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Česká republika
  více
 • „Domnívám se, že se jedná o bezesporu nejlepší studijní informační systém v České republice, podle mých zkušeností s jinými informačními systémy. Důležitou skutečností je také fakt, že pracovníci IS4U jsou skutečnými profesionály ve svém oboru...

  Pavel Neset
  Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
  Vysoká škola obchodní v Praze
  Česká republika
  více
 • „S nasazením Univerzitního informačního systému se nám povedlo integrovat několik systémů do jediného a uživatelům tak zpříjemnit život. S dodavatelem i ostatními uživateli se snažíme spolupracovat a najít další rozšíření, jejichž realizací zvýšíme uživatelský komfort a systém udržíme stále aktuální.“

  Jiří Mach
  Ing. Jiří Mach
  Česká zemědělská univerzita
  Česká republika
 • „UIS pro mě znamená především obrovské usnadnění práce, k němuž přispívá i intuitivní navigace. Propojení veškerých agend v jednom systému umožňuje získávání všech relevantních informací bez nutnosti přecházet mezi různými aplikacemi a hledat možnosti integrace získávaných dat....

  Pavel Žufan
  doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně
  Česká republika
  více
 • „Spolupráca s členmi tímu IS4U je na vysokej úrovni, je samozrejmé dodržiavanie písomných, ale aj ústnych dohôd. Nikdy sme sa nestretli s neochotou vyriešiť akýkoľvek náš problém.“

  Andrea Bujdáková
  Ing. Andrea Bujdáková
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Slovenská republika
 • „Oceňujem korektnosť partnerov s IS4U, ktorí s nami spolupracujú ako dodávatelia servisu UIS. Komunikácia cez helpdesk je rýchla a konštruktívna, vďaka čomu je UIS na Technickej univerzite vo Zvolene považovaný za stabilný a spoľahlivý informačný systém.“

  Jana Námešná
  Ing. Jana Námešná
  Technická univerzita vo Zvolene
  Slovenská republika
 • „Společnost IS4U zajišťuje pro naši vysokou školu kompletní dodávku informačního systému AIS. Zvolili jsme řešení „na klíč“, kdy veškerou agendu týkající se informačního systému na naší straně pokrývá pouze jeden zaměstnanec, vše ostatní je vyčleněno servisní...

  Luděk Švejdar
  Mgr. Luděk Švejdar
  Škoda Auto Vysoká škola
  Česká republika
  více
 • „Univerzitný informačný systém (UIS) pomohol našej škole mnohonásobne zefektívniť narábanie s informáciami o študentoch aj vyučujúcich. Pre akademickú obec PEVŠ priniesol nový, prehľadný a užívateľsky nenáročný spôsob komunikácie s univerzitou. Systém...

  Milan Kollárik
  Milan Kollárik
  Panevropská vysoká škola
  Slovenská republika
  více
 • „Chceme oceniť spoluprácu so spoločnosťou IS4U pri implementácii UIS na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ústretový prístup a odbornosť mladého kolektívu je milou „čerešničkou na torte“ k systému, ktorý zlepší a zefektívni vzdelávací,...

  Zuzana Palková
  doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Slovenská republika
  více
 • „Od spoločnosti IS4U používame dva moduly zo systému UIS (ubytovanie, spisová služba). Oceňujeme bezproblémovú integráciu do existujúcej infraštruktúry univerzity a ústretovosť dodávateľa napriek tomu, že nešlo o implementáciu celého komplexu, ale len jeho minoritnej...

  Ján Skalka
  Mgr. Ján Skalka, PhD.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Slovenská republika
  více
 • „Oceňujem ústretovosť, rýchlu reakciu a ochotu pri riešení našich problémov a požiadaviek v UIS. Pre mňa je podstatné, že sa  vždy dokážeme dohodnúť a nájsť spoločné riešenie.“

  Mária Urbanová
  Mgr. Mária Urbanová
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  Slovenská republika
 • „Informační systém UIS jsme si vybrali, protože věříme, že nám poskytne potřebnou kvalitní a spolehlivou systémovou podporu pro to, abychom se mohli jako vzdělávací instituce dál rozvíjet a růst. Společnost IS4U nás přesvědčila zejména svým proaktivním...

  Jana Glaic
  Mgr. Jana Glaic
  NEWTON College
  Česká republika
  více
 • „Pro UIS jsme se rozhodli na základě pečlivé analýzy dostupných univerzitních IS v ČR a díky korektnímu, vstřícnému, rychlému a spolehlivému jednání klíčových pracovníků týmu IS4U. Předpokládáme, že zkušební provoz LMS Elis posílí naše...

  Jitka Kominácká
  Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.
  B.I.B.S.
  Česká republika
  více
 • „Výběru nového IS pro školu jsme věnovali poměrně dost času, abychom se ujistili, že bude splňovat všechny současné potřeby, včetně dalšího možného rozvoje a doplnění s ohledem na naše požadavky v budoucnu. I když jsme uživatelsky zatím na začátku, již nyní se ukazuje, že volba byla...

  Lukáš Novák
  Mgr. Lukáš Novák
  Vysoká škola kreativní komunikace
  Česká republika
  více

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně

Pavel Žufan

„UIS pro mě znamená především obrovské usnadnění práce, k němuž přispívá i intuitivní navigace. Propojení veškerých agend v jednom systému umožňuje získávání všech relevantních informací bez nutnosti přecházet mezi různými aplikacemi a hledat možnosti integrace získávaných dat. Navíc je to systém, který se přizpůsobuje uživateli, neustále se vyvíjí a řeší aktuální potřeby včetně legislativních požadavků.“

Ing. Andrea Bujdáková
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Andrea Bujdáková „Spolupráca s členmi tímu IS4U je na vysokej úrovni, je samozrejmé dodržiavanie písomných, ale aj ústnych dohôd. Nikdy sme sa nestretli s neochotou vyriešiť akýkoľvek náš problém.“

Ing. Jana Námešná
Technická univerzita vo Zvolene

Jana Námešná

„Oceňujem korektnosť partnerov s IS4U, ktorí s nami spolupracujú ako dodávatelia servisu UIS. Komunikácia cez helpdesk je rýchla a konštruktívna, vďaka čomu je UIS na Technickej univerzite vo Zvolene považovaný za stabilný a spoľahlivý informačný systém.“

Mgr. Luděk Švejdar
Škoda Auto Vysoká škola

Luděk Švejdar

„Společnost IS4U zajišťuje pro naši vysokou školu kompletní dodávku informačního systému AIS. Zvolili jsme řešení „na klíč“, kdy veškerou agendu týkající se informačního systému na naší straně pokrývá pouze jeden zaměstnanec, vše ostatní je vyčleněno servisní smlouvou do kompetence IS4U. S týmem současných pracovníků IS4U máme zkušenosti od roku 2007 a lze konstatovat, že spolupráce vždy probíhala k naší plné spokojenosti.“

Mgr. Pavel Neset, Ph.D.
Vysoká škola obchodní v Praze

Pavel Neset

„Domnívám se, že se jedná o bezesporu nejlepší studijní informační systém v České republice, podle mých zkušeností s jinými informačními systémy. Důležitou skutečností je také fakt, že pracovníci IS4U jsou skutečnými profesionály ve svém oboru a spolupráce s nimi při implementaci UIS byla bezchybná a na vysoké úrovni.“

Ing. Jiří Mach
Česká zemědělská univerzita

Jiří Mach

„S nasazením Univerzitního informačního systému se nám povedlo integrovat několik systémů do jediného a uživatelům tak zpříjemnit život. S dodavatelem i ostatními uživateli se snažíme spolupracovat a najít další rozšíření, jejichž realizací zvýšíme uživatelský komfort a systém udržíme stále aktuální.“

Milan Kollárik
Panevropská vysoká škola

Milan Kollárik

„Univerzitný informačný systém (UIS) pomohol našej škole mnohonásobne zefektívniť narábanie s informáciami o študentoch aj vyučujúcich. Pre akademickú obec PEVŠ priniesol nový, prehľadný a užívateľsky nenáročný spôsob komunikácie s univerzitou. Systém sa podarilo implementovať vo veľmi krátkom čase aj vďaka kvalitnej príprave a následnej podpore zo strany pracovníkov spoločnosti IS4U, s.r.o. v Brne.“

doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zuzana Palková

„Chceme oceniť spoluprácu so spoločnosťou IS4U pri implementácii UIS na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ústretový prístup a odbornosť mladého kolektívu je milou „čerešničkou na torte“ k systému, ktorý zlepší a zefektívni vzdelávací, vedecko-výskumný či prevádzkový proces na našej univerzite.“

Ing. Jan Říha
Vysoká škola ekonomická v Praze

Jan Říha

„UIS je kvalitní, spolehlivý a uživatelsky přívětivý informační systém schopný pokrýt téměř všechny představitelné potřeby vysoké školy. Jeho vývoj a provoz zajišťuje zkušený tým, který pružně a ochotně reaguje na jakékoliv problémy i požadavky. Orientuje se především na potřeby svých zákazníků a dodržuje velmi profesionální přístup, se kterým bych se v IT branži rád setkával častěji.“

Mgr. Ján Skalka, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ján Skalka

„Od spoločnosti IS4U používame dva moduly zo systému UIS (ubytovanie, spisová služba). Oceňujeme bezproblémovú integráciu do existujúcej infraštruktúry univerzity a ústretovosť dodávateľa napriek tomu, že nešlo o implementáciu celého komplexu, ale len jeho minoritnej časti. Pozitívne nás prekvapila i rýchlosť odozvy pri požiadavkách na neštandardné úpravy implementácie.“

Mgr. Mária Urbanová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mária Urbanová

„IS4U tvorí tím mladých ľudí, u ktorých oceňujem ústretovosť, rýchlu reakciu a ochotu pri riešení našich problémov a požiadaviek v UIS. Pre mňa je podstatné, že sa vždy dokážeme dohodnúť a nájsť spoločné riešenie.“

Mgr. Jana Glaic
NEWTON College

Jana Glaic „Informační systém UIS jsme si vybrali, protože věříme, že nám poskytne potřebnou kvalitní a spolehlivou systémovou podporu pro to, abychom se mohli jako vzdělávací instituce dál rozvíjet a růst. Společnost IS4U nás přesvědčila zejména svým proaktivním a profesionálním přístupem. Promptní, spolehlivou a vstřícnou komunikaci ze strany specialistů IS4U v rámci uživatelské podpory systému mohu potvrdit i po několika měsících ostrého provozu UIS.“

Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.
B.I.B.S.

Jitka Kominácká „Pro UIS jsme se rozhodli na základě pečlivé analýzy dostupných univerzitních IS v ČR a díky korektnímu, vstřícnému, rychlému a spolehlivému jednání klíčových pracovníků týmu IS4U. Předpokládáme, že zkušební provoz LMS Elis posílí naše předsevzetí implementovat i studijní agendu UIS.“

Mgr. Lukáš Novák.
Vysoká škola kreativní komunikace

Lukáš Novák „Výběru nového IS pro školu jsme věnovali poměrně dost času, abychom se ujistili, že bude splňovat všechny současné potřeby, včetně dalšího možného rozvoje a doplnění s ohledem na naše požadavky v budoucnu. I když jsme uživatelsky zatím na začátku, již nyní se ukazuje, že volba byla správná. Velkým kladem je podpora formou Helpdesku a rychlé řešení všech komplikací.“

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Panevropská univerzita

Vladimír Krajčík „Je úžasné sledovat lehkost, s jakou společnost IS4U dokázala sjednocení Univerzitního informačního systému na dvou školách, které se spojily v jednu. Jsem rád, že naše univerzita může mít profi informační systém, a díky němu dosahovat svých cílů.“

Ing. Milan Nidl, MBA
Vysoká škola ekonomická v Praze

Milan Nidl „Vysoká škola ekonomická v Praze udržuje a rozvíjí dlouhodobé partnerství se společností IS4U, která je týmem, jehož hlavními přednostmi jsou otevřenost, spolehlivost a profesionalita. Toto partnerství zaručuje, že studijní informační systém pomáhá naplnit základní cíl vedení školy, kterým je „VŠE v Praze jako moderní efektivně řízená univerzita, otevřená novým trendům“.“

Výběr jazyka | Česky