UIS: Univerzitní informační systém

 • 1. KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO UNIVERZITY

  Univerzitní informační systém představuje spolehlivý způsob podpory komplexního řízení univerzity nebo vysoké školy.  Soustředí se na podporu studijních a vědecko-výzkumných procesů probíhajících po celý akademický rok. Uživatelem tohoto řešení je každá osoba, která má, bude mít nebo někdy měla vztah k vlastní vysoké škole.

  Tento webový informační systém je soustavně rozvíjen již od roku 1999, kdy byl poprvé implementován na Mendelově univerzitě v Brně. Dnes jej využívá více než 133 000 uživatelů na čtrnácti vysokých školách v České a Slovenské republice. V průběhu let byl systém mj. rozšířen rovněž o podporu eLearningu, ubytování na vysokoškolských kolejích, spisové služby nebo obchodní centrum.

 • 2. STUDIJNÍ ADMINISTRATIVA

  Řešení studijní problematiky je hlavní doménou informačního systému. Mezi každodenní uživatele patří jak studenti s aplikacemi Portálu studenta, v rámci kterého si sami organizují své studium, tak učitelé, kteří v komplexním Záznamníku učitele organizují chod celého předmětu, jeho výuku, vedení cvičení či laboratoří, zkoušení studentů nebo tutorování eLearningové výuky.

  Nejčastějším uživatelem však vždy zůstane studijní referentka. Mezi nejoblíbenější agendy patří plně automatizovaný modul financování studia, tvorba ECTS katalogu, výplata stipendií, hromadný tisk výstupních dokumentů nebo elektronické testování v přijímacím řízení. Automatické předávání všech údajů státním organizacím i ostatním institucím je pak samozřejmostí.

 • 3. PODPORA VĚDY A VÝZKUMU

  Věda a výzkum je další hlavní činností vysoké školy. Na jednotlivé výzkumníky však zákony a pravidla státu, školy a grantových agentur kladou rozsáhlé administrativní povinnosti. Náš informační systém usnadní veškerou administrativu spojenou s řízením projektů, vykazováním publikačních a jiných vědecko-výzkumných výsledků, tvorbou odborných životopisů nebo sestavením brožury publikační činnosti výzkumného týmu či katedry.

  Veškeré údaje připravené výzkumným pracovníkem pak odborná pracoviště zkontrolují a přímo vykazují státu či příslušným agenturám. Ať již tvoříte RIV, vykazujete CREPČ nebo realizujete záměr v ČEZ, informační systém Vám pomůže. A mimo to umí řídit Interní grantovou agenturu, informovat Vaše doktorandy o nových konferencích či grantových příležitostech.

 • 4. DALŠÍ OBLASTI ŘEŠENÉ V UIS

  Informační systém se  stále rozvíjí intenzivní prací desítek osob a již dnes existuje více než dva tisíce aplikací pro řešení mnoha každodenních potřeb vysokých škol. Řešíme také další provozní oblasti, jako je správa IT infrastruktury, redakční systém, spisovou službu, poštovní služby, elektronickou podporu vzdělávání nebo ubytování studentů.

  Při své práci spojujeme různé informační systémy, zjednodušujeme administrativu vysokých škol a hledáme cesty automatizace procesů na  univerzitách. Výsledky naší práce mohou vidět nejen jednotliví uživatelé informačního systému, ale také manažeři vysokých škol, kteří na jednom místě získávají agregované informace z pedagogického, vědecko-výzkumného i provozního procesu vysoké školy.

 • 5. PŘIZPŮSOBÍME SE I VÁM

  Při implementaci celého řešení vždy hledáme cestu přizpůsobení se unikátním procesům našeho zákazníka a upravujeme systém pro individuální potřeby jednotlivých vysokých škol. Pro některé zákazníky také vyvíjíme na míru aplikace, portály nebo celé nové moduly informačního systému. Určitě nalezneme společnou cestu i pro Vaše individuální potřeby.

  Proces nasazení informačního systému na Vaší vysoké škole pro nás začíná zpracováním implementační studie, ve které si vzájemně odsouhlasíme výslednou podobu kompletního řešení. Při nasazování za Vás vyřešíme migraci dat ze stávajícího systému i zaškolení klíčových uživatelů. Celé nasazení po několika měsících práce a závěrečné akceptaci pak přejde do rutinního provozu.

ROGER: Rozumné generování rozvrhů

 • 1. JEDNODUCHÁ PŘÍPRAVA ROZVRHU

  Pomocí aplikace Roger je příprava rozvrhu pro celou fakultu otázkou několika hodin. Jednoduše vložíte požadavky učitelů, místností a jejich časová omezení do aplikace a stiskem jediného tlačítka vygenerujete rozvrh. Výsledný rozvrh můžete dále snadno upravovat přímo v grafickém prostředí aplikace. Výsledný rozvrh lze pak zobrazit v mnoha různých pohledech.

  Roger využívá genetický algoritmus, který zohledňuje požadavky učitelů, omezení místností, vzdálenosti areálů a mnoho dalších časových a prostorových omezení. V jediném okamžiku aplikace porovná tisíce různých variant rozvrhu a zvolí pro další použití takové, které nejvíce vyhovují stanoveným kritériím. Chování algoritmu pak můžete sami ovlivnit.

 • 2. PŘEHLEDNÉ A JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

  Aplikace je navržena pro prostředí Microsoft Windows a využívá všech možností grafického uživatelského rozhraní aplikace typu desktop vč. funkce táhni a pusť pro umísťování jednotlivých rozvrhových akcí (lekcí) do časového rozvrhu. Díky barevnému zvýraznění a znázornění kolizí jednotlivých lekcí ihned vidíte problémové části rozvrhu.

  Filozofie ovládání aplikace je přizpůsobena jednotlivým fázím přípravy rozvrhu. V nově založeném projektu tvorby rozvrhu nejprve připravíte všechny omezující požadavky a hodnotící kritéria, stiskem jediného tlačítka pak vygenerujete samotný rozvrh. Nakonec můžete rozvrh ručně upravit a využít přímo v aplikaci nebo exportovat do informačního systému.

 • 3. ŠIROKÉ MOŽNOSTI PROPOJENÍ

  Roger umožňuje ruční zadání všech omezení i přímé využití vytvořeného rozvrhu v aplikaci. Mnohem užitečnější však bude při propojení na externí studijní informační systém, který zajistí sběr požadavků a omezení od učitelů a současně využije vytvořený rozvrh v průběhu celého akademického roku.

  V integrované nápovědě je popsán přenosový formát pro import vstupních omezení, databáze předmětů a učitelů i existujícího rozvrhu, stejně jako formát pro export hotového rozvrhu. Pokud navíc využíváte náš produkt Univerzitní informační systém, Roger může automaticky spolupracovat s jeho modulem rozvrhů i bez manipulace s datovými soubory.

Výběr jazyka | Česky